از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی/
حمایت از 73 پروژه پژوهشی محققان کشور تصویب شد

73 پروژه پژوهشی در آخرین جلسه شورای علمی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در آخرین جلسه شورای علمی صندوق 73 پروژه به تصویب رسید. پروژه های مصوب شامل 54 پروژه تایید شده در جلسات کارگروه های صندوق و 19 پروژه پسا دکترا است. این طرح های پژوهشی حوزه‌های مختلف علمی همچون پزشکی و دامپزشکی، فنی و مهندسی (در هر دو گروه الف و ب)، علوم پایه، کشاورزی، منابع طبیعی و شیلات، علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم، میان‌گروهی، مدیریت و علوم اقتصاد، معارف وعلوم اسلامی و همچنین کارگروه سلامت و محیط زیست را شامل می شود.

همچنین از جمله دستاوردهای پروژههای مصوب مذکور می‌توان به تعهد به چاپ سی و پنج مقالۀ  ISIدر سطح Q1، دو مقالۀ ISI در سطحQ2 ، بیست و هفت مقالۀ ISI، هفت مقالۀ ISC، بیست و چهار مقالۀ JCR، پانزده مقالۀ علمی پژوهشی، چهار ثبت اختراع، 4 مورد ساخت نمونه محصول، 5 مورد دانش فنی، 3 تألیف کتاب و 1 مورد ارائه کنفرانس اشاره کرد. بیشترین مصوبات در آخرین جلسۀ شورای علمی به 3 کارگروه علوم پایه، پزشکی و دامپزشکی و محیط زیست اختصاص یافت.

در این جلسه شورای علمی نخستین پروژه از کارگروه هوافضا به تصویب رسید.

تاریخ انتشار : 1396/11/09
کد : 75502
تعداد بازدید: 1374