آموزش سامانه پایش و ارزیابی پروژه‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره آموزشی سامانه پایش و ارزیابی پروژه‌ها، طرح‌ها و شرکت‌های مجری طرح‌ها برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ دوره آموزشی سامانه پایش و ارزیابی پروژه‌ها،‌ طرح‌ها و شرکت‌های مجری آن  در ستاد توسعه زیست فناوری با حضور کارشناسان ستاد و صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری برگزار شد.

در این دوره آموزشی سامانه پایش و ارزیابی پروژه‌ها،‌ طرح‌ها و شرکت‌های مجری آن به صورت جزیی برای کارشناسان مطرح شد و هدف طراحی سامانه پایش و ارزیابی عملکرد طرح‌ها و پروژه ها و مجریان آنها، افزایش کارایی و عملکرد پروژه ها و طرح‌های دانش بنیان، ایجاد فضای رقابتی و سالم در کسب و کار شرکت های مجری طرح‌ها و پروژه‌ها و توزیع بهینه و عادلانه منابع به آنها است

تاریخ انتشار : 1396/11/07
کد : 75490
تعداد بازدید: 634