رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان‌شمالی:
بدون اندیشۀ نخبگانی، منابع ذاتی اتلاف می‌شوند

قاسمی‌فرد گفت: تنها پیاده‌سازی اندیشه‌ها و طرح‌های نخبگانی می‌تواند داشته‌های ذاتی را به مزیت رقابتی تبدیل کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ نشست مشترک رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان‌شمالی با مدیرعامل پتروشیمی خراسان با هدف ایجاد و گسترش هم‌‎افزایی و همچنین بررسی چگونگی بکارگیری ظرفیت اجتماع نخبگانی در حوزه‌های تخصصی، برگزار شد.

در این نشست، مهدی قاسمی‌فرد؛ رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان‌شمالی  با اشاره به تنوع سبد حمایتی بنیاد ملی نخبگان از مستعدان‌برتر، بر لزوم همکاری نهادهای درون‌استانی با سیاست‌های نظام نخبگانی تأکید کرد و گفت: شناسایی، هدایت و حمایت از اجتماع نخبگانی و زمینه‌سازی برای اثرگذاری آنان از طریق عملیاتی‌شدن ایده‌هایشان، سبب ماندگاری نخبگانی و در نتیجه توسعۀ منطقه‌ای می‌شود.

وی با اشاره به مزیت‌های بومی و جغرافیایی کشور، برخورداری از منابع و معادن زیرزمینی را یکی از امتیازات کشور برای توسعه برشمرد و افزود: مهمترین داشتۀ سرزمینی، نیروی‌انسانی متخصص و کاربلد است چراکه پیاده‌سازی اندیشه‌ها و طرح‌های آنان می‌تواند داشته‌های ذاتی را به مزیت رقابتی تبدیل کند، زیست‌بوم کارآفرینی را گسترش دهد و دستاوردهای علمی را به ارزش‌افزودۀ بالا تبدیل کند؛ در غیر اینصورت، تمام داشته‌های سرزمینی دچار هدررفت و اتلاف خواهند شد.

رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان‌شمالی همکاری و هم‌افزایی بخش‌خصوصی را از مهمترین عوامل حضور فعال اجتماع نخبگانی در چرخۀ خدمت‌رسانی به جامعۀ بومی دانست.

 

 

تاریخ انتشار : 1396/10/26
کد : 75428
تعداد بازدید: 788