برنامۀ زمانی جشنوارۀ رویش سال 97 اعلام شد

برنامۀ زمانی جشنواۀ رویش سال 97 توسط بنیاد ملی نخبگان اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در ادامۀ برگزاری جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای که تحت عنوان رویش، به همت بنیاد ملی نخبگان، با هدف شناسایی، هدایت و حمایت اخترعات برگزیده و تسهیل مسیر تجاری‌سازی تا رسیدن به نقطۀ تولید انبوه و ثروت‌آفرینی برگزار می‌شود، برنامۀ برگزاری این جشنواره در سال آینده اعلام شد.


1. اختراع های سطح 3


داوری این اختراع ها بر اساس معیارهای زیر صورت می پذیرد:

1-1. میزان تازگی اختراع در سطح ملّی وبین‌المللی 

1-2. طول عمر فنّاوری حاصل از اختراع 

1-3. آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از به‌کارگیری اختراع 

1-4. چگونگی مستندسازی فرایند رشد اختراع

1-5. قابلیت ورود به بازار و ارزش افزودة اقتصادی و اجتماعی حاصل از تجاری‌سازی اختراع

باتوجه به معیارهای بالا و درصورت کسب حدنصاب لازم، اختراع شما به عنوان اختراع برگزیدة سطح 3  شناخته می شود و از حمایت های بنیاد بهره مند می شود.2. حمایت از اختراع های سطح 3

برای پشتیبانی و توانمندسازی اختراع های برگزیدة سطح 3، تسهیلاتی به شرح زیر به صاحب (صاحبان) اختراع با هدف کمک به صاحبان آنها برای استقرار در مراکز رشد یا پارک های علم و فنّاوری و تأسیس شرکتی نوپا مرتبط با اختراع برگزیده اعطا می شود. 

2-1. جایزة نقدی 

2-2. تسهیلات مالی برای مواردی نظیر: تکمیل اختراع و مستندسازی آن، در اختیار گرفتن مشاورة کارگزاران خدمات فنّاوری، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، استقرار اولیه در پارک علم و فنّاوری، تأسیس شرکت مرتبط با اختراع

2-3. لحاظ امتیاز اختراع در آیین‌نامة جایزه‌های تحصیلی دانشجویان، مطابق مفاد آیین‌نامة ذی‌ربط

نکته1: با توجه به اینکه فرایند شناسایی اختراع های برگزیدة سطح 2 و سطح 1 و پشتیبانی از آنها در گام های بعدی صورت می-پذیرد و مستقیماً به این جشنواره ارتباط پیدا نمی کند، علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آیین نامه «شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده» مراجعه کنند.

نکته 2: برگزیدگان  در مدت زمان سه سال پس از برگزیده شدن، برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های بنیاد فرصت دارند و درصورت آغاز فرایند توانمندسازی، در مدت یک سال باید مسیر توانمندسازی مربوط به اختراع های سطح 3 را طی کنند.

3. نکته های مهم درخصوص نام نویسی در جشنواره 


3-1. اختراعاتی که از تاریخ ثبت آنها حداکثر سه سال (نسبت به زمان برگزاری جشنواره مورد نظر) گذشته باشد، می توانند در جشنواره نام نویسی کنند.

3-2. لازم است نام ارائة دهندة اختراع در جشنواره و نام نویسی کنندة آن در گواهی ثبت اختراع وجود داشته باشد.

3-3. از آنجا که هر مخترع تنها یک اختراع را برای داوری در یکی از جشنواره‌ها می‌تواند ارائه دهد و با توجه به معیارهای داوری (مسائل علمی، نوآوری، کاربردی بودن و قابلیت تجاری‌سازی)، مناسب است مخترعان بهترین اختراع خود را برای داوری به جشنواره ارائه کنند.

3-4. از آنجا که ظرفیت پیش‌بینی شده برای هر جشنواره محدود است، اختراعات متقاضی حضور در جشنواره در یک فرآیند داوری اوّلیه ارزیابی شده و برگزیدگان از میان آنها مجوز حضور در جشنواره را (حضور در فرآیند داوری نهایی) دریافت می‌کنند، بنابراین نام¬نویسی در این سامانه به معنای حضور قطعی در جشنواره نیست.

4. مدارک مورد نیاز برای نام نویسی

درزمان نام نویسی مدارک زیر را در قالب پی دی اف به همراه داشته باشید تا بتوانید آنها را بارگذاری کنید.

4-1. تصویر گواهی ثبت اختراع

5. نکته های مهم دربارة نحوة داوری


از آنجا که آگاهی هر مخترع از نحوة داوری اختراع برای یک داوری عادلانه، در برنامه‌ریزی مخترع برای بهبود عملکرد اختراع و ارائه بهتر آن مؤثّر است، لطفاً به نکته های زیر توجه کنید:

5-1.  مبنای امتیازدهی و ارزیابی اختراع در سطح 3 بیشتر بر اساس قابلیّت تجاری‌سازی اختراع بوده و بطورکلی امتیاز هر اختراع از جنبه های زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:

الف. مبانی علمی و فنّاورانة اختراع

ب. میزان تازگی اختراع و طول عمر فنّاوری

ج. کاربردی بودن طرح و امکان بهره‌برداری  از آن در شرایط کنونی کشور

د. قابلیت ورود به بازار و ارزش افزوده اقتصادی حاصل از تولید انبوه

5-2. در زمان ارزیابی، صحّت ادعاهای مخترعان باید به صورت عملی برای داوران احراز گردد. در صورتی که امکان ارائه اختراع به دلایلی از قبیل سنگینی و حجیم بودن در جشنواره میسّر نباشد، تهیۀ فیلم و عکس از شیوه عملکرد اختراع برای ارزیابیِ مناسب، بسیار موثر خواهد بود. به مخترعان توصیه می‌شود پاورپوینت و فیلم کوتاه و مناسبی از عملکرد اختراع همراه با توضیحات خود، تهیۀ و به هیأت داوران ارائه کنند.

5-3. داوری طی دو مرحله در محل جشنواره انجام خواهد شد :

الف. ابتدا مخترع باید طبق برنامه زمانبندی که زمان پذیرش و تحویل غرفه به ایشان ارائه خواهد شد در محل اتاق کنفرانسی که در آن داوران تخصصی و صاحبان صنعت و متخصصین تجاری‌سازی به‌طور همزمان حضور دارند اختراع خود را ارائه و به سؤالات هیئت داوران پاسخ می دهد.

ب. در مرحله بعد داوران برای ارزیابی عملکرد اختراع و رؤیت آن به محل غرفه مراجعه و از نزدیک اختراع را ارزیابی خواهند کرد. همانطور که می دانید رعایت حسن برخورد و احترام به داور، توصیف بهتر اختراع را امکان پذیر خواهد کرد.

5-4. هیئت داوران، مشاورانی ارزشمند برای شماهستند. تلاش کنید که نقاط قوت و ضعف اختراع خود را با صداقت با داوران در میان گذارید تا با راهنمایی آنان بتوانید قدم های بعدی برای پیشرفت و تجاری سازی اختراع خود را بهتر و آسان تر بردارید.

5-5. برای اینکه حقّی از شما ضایع نشود، اطلاعاتی را که داوران از شما می خواهند با اطمینان در اختیار آنان قرار داده و اطمینان داشته باشید که تمامی داوران متعهد به رعایت حقوق مالکیّت معنوی اختراع بوده و تعهدنامۀ مربوطه را امضاء کرده اند.

5-6. در صورتیکه مستندات و مدارکی برای قابلیت اختراع خود از سازمان های معتبر و مرتبط با اختراع دریافت کرده اید، حتماً اصل مدارک مربوطه را به داور ارائه کنید.

5-7. در جشنواره، چیدمان میز اختراع خود را طوری قرار دهید که داور به سهولت متوجّه نکات برجسته اختراع شما شود.

5-8. در هنگام داوری حضوری، توضیحات خود را به نحوی برنامه‌ریزی کنید که در مدت حداکثر 20 دقیقه داوری اختراع شما صورت پذیرد. 

5-9. در صورتیکه اختراع ثبت شده، یکی از موارد زیر را شامل شود، امتیاز ارزیابی آن اختراع در بخش داوری اختراعات بنیاد ملّی نخبگان صفر بوده و امتیازی به آن تعلق نمی‌گیرد:

الف. اختراع بدون فایده: به این معنی که هیچ نیازی به اختراع وجود ندارد و اختراع مذکور هیچ مشکلی را حل نمی کند.

ب. اختراع در حد ایده یا شبیه سازی است. حداقل یک نمونه آزمایشگاهی در حد پایلوت از آن ساخته نشده است.

ج. اختراع ارائه شده کپی سازی یک اختراع داخلی دیگر (قبلاً ثبت شده)، بدون تفاوت فنی با آن است.

5-10. در صورتی‌که مشخص شود مخترع از بیان حقیقت در خصوص قابلیت اختراع خود، خودداری کرده و یا ادعای خلاف واقع بیان داشته است و این ادّعا منجر به فریب داور شده است، مخترع از تمام امتیازات کسب شده محروم و امتیاز نهایی او صفر خواهد بود.

6. ظرفیت پذیرش

محدودیتی برای شرکت مخترعان از استان های همکار در جشنواره وجود ندارد، لیکن 20 درصد ظرفیت کل به شرکت¬کنندگان از سایر استان ها (استان های غیر همکار) اختصاص یافته است.اطلاعیه برگزاری جشنواره­‌های منطقه­‌‎ای رویش در سال 1397


به اطلاع مخترعان گرامی می­‌رساند برنامه برگزاری جشنواره­‌های منطقه­‌ای رویش در سال 1397 به شرح جدول زیر است. متقاضیان شرکت در این جشنواره­‌ها می­توانند با توجه به استان محل سکونت خود در فرصت زمانی مشخص شده برای نام­‌نویسی در جشنواره مورد نظر اقدام کنند. 

توجه : برای رفع مشکل در خصوص ثبت نام در جشنواره رویش  زاگرس و زردکوه 97 با شماره 08432242000  تماس حاصل فرمائید.

جدول زمانی برگزاری جشنواره­‌های منطقه‌­ای رویش در سال 1397

بر همین اساس، جشنوارۀ رویش «البرز» به میزبانی بنیاد نخبگان آذربایجان‌غربی و با حضور بنیادهای نخبگان استان‌های آذربایجان‌­شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین و گیلان در تیرماه، جشنوارۀ «دماوند و خاوران» به میزبانی بنیاد نخبگان استان سمنان و با حضور بنیادهای نخبگان استان‌های البرز، تهران، سمنان، گلستان و مازندران و همچنین خراسان­‌جنوبی، خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، سیستان ‌وبلوچستان و کرمان در مهرماه، جشنوارۀ «زاگرس و کویر» به میزبانی بنیاد نخبگان استان ایلام و با حضور بنیادهای نخبگان استانی کردستان،کرمانشاه، لرستان و همدان و همچنین اصفهان، چهارمحال‌­وبختیاری، قم، مرکزی و یزد در آذرماه و جشنوارۀ «خلیج‌فارس» به میزبانی بنیاد نخبگان استان بوشهر و با حضور بنیادهای نخبگان استان‌های فارس، خوزستان، کهگیلویه‌­وبویراحمد و هرمزگان در «اسفندماه» برگزار خواهد شد.

 

 

ردیف

نام جشنواره

استان میزبان

استان­های مجاز به شرکت

(استان های پهنه)

زمان برگزاری

مهلت نام نویسی

وضعیت

1

رویش البرز

آذربایجان غربی

آذربایجان ­شرقی، آذربایجان­غربی، اردبیل، زنجان، قزوین و گیلان

20تا 21 تیر

16 اردیبهشت تا 7 تیر

اتمام

2

رویش دماوند و خاوران

سمنان

البرز، تهران، سمنان، گلستان و مازندران

21 و 22 تیر

13 تیر تا 31 شهریور

اتمام

خراسان­ جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان­وبلوچستان و کرمان

3

رویش زاگرس و زردکوه

ایلام

ایلام، کردستان،کرمانشاه، لرستان و همدان

28 تا 29 آذر

4 مهر تا 10 آذر

غیر فعال

اصفهان، چهارمحال­وبختیاری، قم، مرکزی و یزد

4

رویش خلیج فارس 

بوشهر

بوشهر، فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان

15 تا 16 اسفند

 24 دی تا 8 اسفند

فعال

5

مدیریت شهری

(جشنواره همکار)

آذربایجان شرقی

تمامی استان­ها

2 اسفند

20 بهمن

فعال

6

فناوری های آب (جشنواره همکار)

خراسان رضوی

تمامی استان­ها

12 تا 15 آذر

1 آبان تا5 آذر

www.wprtech.ir

7

احتراق (جشنواره همکار)

تهران

تمامی استان­ها

1  اسفند

 1آذر تا 1بهمن 

  www.ici.org.ir 

 

تاریخ انتشار : 1396/10/17
کد : 75370
تعداد بازدید: 34449