از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی انجام شد؛
ایجاد بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های حوزه علوم شناختی

بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی به منظور استفاده دانشجویان و محققان در سایت این ستاد ایجاد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ با ایجاد این بانک اطلاعاتی، امکان دسترسی به پایان نامه ها برای دانشجویان و محققان فراهم شده است و علاقه مندان به استفاده از این بانک اطلاعاتی می توانند با امکان جستجو از کلمات کلیدی، عنوان و چکیده پایان نامه ها، از محتوای آن ها در پیشبرد برنامه های علمی و تحقیقاتی استفاده کنند.

پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد در صورتی که موضوع آنها با علوم و فناوری های شناختی مرتبط و با اولویت های تعیین شده توسط ستاد منطبق باشد، توسط ستاد در چند مرحله تحت پوشش حمایتی قرار می گیرند. تاکنون بیش از 490 پایان نامه در حوزه های علوم شناختی از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی مورد حمایت قرار گرفته است.

همچنین هر پایان نامه مورد حمایت از سوی ستاد، پس از دفاع برای استفاده از دانشجویان ، محققان و دست اندرکاران علوم شناختی در این بانک اطلاعاتی ثبت و قابلیت استفاده خواهد داشت.

تاریخ انتشار : 1396/10/10
کد : 75324
تعداد بازدید: 1219