با همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی/
توانمندسازی دانش‌آموزان در حوزه خلاقیت و ایده‌پردازی انجام می‌شود

سامانه ثبت اختراع دانش آموزی به زودی رونمایی می‌شود تا آموزش هزار و پانصد مربی و 100هزار دانش آموز در کارگاه‌های آموزشی از طریق این سامانه محقق شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، سال گذشته تفاهم نامه ای میان علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و نصرت الله ضرغام رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی به امضاء رسید. تا حمایت از دانش آموزان و پژوهش سراهای دانش آموزی با انعقاد این تفاهمنامه عملی شود.

آموزش روش تحقیق به زبان ساده، حمایت از مطالعات جمعی، کارآفرینی و خلاقیت و ثبت اختراع دانش آموزی از جمله محورهای این تفاهمنامه است. جلسات متععدی برای محقق شدن محورهای مختلف بین نمایندگان دو سازمان برگزار شد و در نهایت سامانه ای برای فعالیت های مدنظر طراحی شد.

آموزش ایده پردازی، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، تشویق دانش آموزان به کار گروهی، آموزش روش تحقیق به روش ساده، حمایت از مطالعات جمعی، حمایت از ثبت اختراعات دانش¬ آموزی به منظور افزایش قدرت ریسک، اعتماد به نفس و استقلال در دانش آموزان برخی از سامانه مذکور است که به زودی با عنوان سامانه ثبت اختراع دانش آموزی رونمایی می شود.

شایان ذکر است از دیگر اهداف این سامانه می توان به موارد ذیل اشاره کرد: آموزش ایده پردازی، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، تشویق دانش آموزان به کار گروهی، آموزش روش تحقیق به روش ساده، حمایت از مطالعات جمعی، حمایت از ثبت اختراعات دانش¬ آموزی به منظور افزایش قدرت ریسک، اعتماد به نفس و استقلال در دانش آموزان برخی از سامانه مذکور است. سالانه آموزش 1500 مربی و 100هزار دانش آموز در کارگاه های آموزشی از طریق این سامانه محقق می شود.

تاریخ انتشار : 1396/10/09
کد : 75317
تعداد بازدید: 1021