استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی در دستور کار شبکه آزمایشگاهی قرار گرفت

دبیر کارگروه تخصصی استاندارد و کالیبراسیون شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، گفت: به‌کارگیری استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی در دستور کار فعالیت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ سید احمد ظهیر میردامادی دبیر کارگروه تخصصی استاندارد و کالیبراسیون شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در خصوص ضرورت تعریف استاندارد در حوزه آزمایشگاهی، بیان کرد: استاندارد لازمه زندگی امروزه بشر است و فعالیت آزمایشگاهی نیز به کسب این استانداردها نیازمند است.

وی افزود: استفاده از استانداردهای فنی و تجهیزاتی از گذشته های دور و از زمان تاسیس محلی به نام آزمایشگاه مرسوم بوده است؛ اما استاندارد مدیریت کیفیتی به نام ISO/IEC17025 موضوع جدیدی است که در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته میردامادی، این استاندارد به برقراری الزامات سیستمی و فنی در آزمایشگاه برای کسب پاسخ های دقیق و صحیح می پردازد.

 وی همچنین بیان کرد: در این زمینه شبکه آزمایشگاهی با به کار بردن روش‌های مختلف علاوه بر ترویج و آموزش این استاندارد به پرسنل آزمایشگاه در استقرار آن نیز آنها را از نظر کارشناسی و مالی مورد حمایت قرار می دهد.

دبیر کارگروه تخصصی استاندارد و کالیبراسیون شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در ادامه تصریح کرد: همچنین در دستور کار این شبکه حمایت برای بکارگیری استانداردهای ایمنی و زیست محیطی نیز قرار داشته که در حال حاضر در حال پیاده سازی است.

تاریخ انتشار : 1396/10/06
کد : 75308
تعداد بازدید: 851