در بوشهر/
«اردوی جهادی- آموزشی امید» برگزار شد

اولین مرحلۀ اردوی جهادی- آموزشی امید با حضور دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و روستایی استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ اولین مرحلۀ اردوی جهادی- آموزشی امید با حضور دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و روستایی دشتستان به همت بنیاد نخبگان استان بوشهر برگزار شد.

رضا آذین؛ رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر در این خصوص گفت: این رویداد علمی-آموزشی در راستای اجراییسازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان با هدف تمرکززدایی و افزایش گسترۀ حمایتی بنیاد ملي نخبگان خاصه در مناطق كمبرخوردار و تسهيل و تثبيت عدالت‌آموزشي برنامه‌ریزی و اجرایی می‌شود.

وی افزود: افزایش حس خودباوری، منزلت اجتماعي و افزايش انگيزۀ دانش‌آموزان مستعد به سوي کسب موفقیت‌های علمی، فرهنگي و اجتماعي، از اهداف مهم برگزاری این رویداد جهادی است.

آذین ادامه داد: در اولین مرحلۀ برگزاری اردوی جهادی-آموزشی امید برای 50 نفر از دانش‌آموزان دختر روستاهای بندآرزو، دهقاید، زیارت، خوشاب و راهدار دشتستان کلاسهای تخصصی و کاربردی ریاضیات، فیزیک، زیست‌فناوری، ادبی و هنری در پژوهش‌سرای متقین دانش‌آموزی برازجان برگزار شد.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر اظهار داشت: طی این اردوی جهادی، دانش‌آموزان روستاهای کم‌برخوردار در رشته‌های ریاضی، دانش‌های نوین، زیست‌فناوری و سلول‌های بنیادی، توسط اساتید ممتاز خانه ریاضیات، دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر، پارک علمی کودک‌و‌نوجوان، نخبگان، استعدادهای‌برتر تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان و کانون پرورش فکری کودک‌و‌نوجوان آموزش خواهند دید.

 آذین یادآور شد: اهدای بستههای فناوری، آموزشی، فیزیک، زیستفناوری و ریاضی به دانشآموزان، آموزش مهارتهای فرهنگی، هنری، مشاورههای روانشناسی و بازدیدهای علمی و تاریخی در این اردو برنامهریزی شده است.

تاریخ انتشار : 1396/09/21
کد : 75217
تعداد بازدید: 983