ره‌نگاشت راهبردی چندساله 2020 برای نخستین بار به زبان فارسی منتشر شد

برای نخستین بار در کشور، ره نگاشت راهبردی " فوتونیک پیشرانه رشد اقتصادی اروپا"  توسط  ستاد توسعه فناوری های لیزر فوتونیک و ساختارهای میکرونی معاونت علمی، ترجمه و منتشر شد.   

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ آماده‌سازی ره نگاشت چندساله راهبردی فوتونیک با حمایت جامعه فوتونیک اروپا و بستر اروپایی فناوری فوتونیک21 انجام‌شده و هدف آن حمایت از راه‌اندازی برنامه مشارکت عمومی - خصوصی در فوتونیک در درون یک چهارچوب تازه بانام افق 2020 است. در طول فرآیند ترسیم ره نگاشت، جامعه فوتونیک و کارگروه فوتونیک 21 به یک گفت‌وگوی نزدیک با کمیسیون فوتونیک اروپا در سطح دبیر کل واردشده‌اند.

بر اساس این گزارش، نقشه راه چندساله راهبردی فوتونیک نتیجه طوفان مغزی و مصاحبه با بیش از 300 خبره از جامعه فوتونیک اروپایی است. این خبرگان چالش‌های کلیدی فوتونیک در پژوهش و نوآوری را همراه با مسائل مربوط به فناوری‌های کلیدی توانمند ساز را تبیین کردند و دریافتند که اروپا باید برای کاربردهای متنوع و فناوری‌های مختلف فوتونیکی سرمایه‌گذاری بیشتری به عمل آورد.

چارچوب ره نگاشت چندساله فوتونیک برای ایجاد راهکارهای فوتونیکی برای چالش‌های عمده اقتصادی اجتماعی اروپا مانند: جامعه روبه پیری، سلامت، کاهش مصرف انرژی، سلامت و امنیت غذایی است. افزون بر این، جامعه فوتونیک اروپایی قصد دارد راهبرد پژوهش و نوآوری تعریف‌شده در این ره نگاشت چندساله را پیاده‌سازی کند. ظهور فوتونیک در اروپا و حرکت آن از یک فعالیت خرد تا یک فناوری کلیدی و تبدیل‌شدن به یکی از مهم‌ترین صنایع آینده، نشان می‌دهد چگونه فوتونیک در مسیر خود قرن 21 را بر مبنای فوتون می‌سازد.

تاریخ انتشار : 1396/09/11
کد : 75156
تعداد بازدید: 951