رئیس پژوهشکدۀ پزشکی-هسته‌ای بوشهر در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان:
توسعۀ علوم‌ بین‌رشته‌ای، ضامن ثروت‌آفرینی و اشتغال‌زایی است

اسدی گفت: تولید ثروت دانش‌بنیان و رونق اشتغال در سایۀ توسعۀ علوم‌ بین‌رشته‌ای و فعالیت تیمی محقق می‌شود. 

مجید اسدی؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، دوری از واقعیات جامعه را یکی از عوامل مهم در غیرکاربردی‌بودن مقالات دانست و گفت: تقسیم‌ دانشگاه‌ها به علوم‌پزشکی و غیرپزشکی یکی از مواردی است که سبب غیرکاربردی‌شدن تحقیقات علمی شده است.

وی افزود: در دنیای امروز، چالش‌هایی وجود دارد که نمی‌توان تنها با اتکا به یک شاخۀ خاص و یک تخصص علمی آنها را حل کرد. نزدیک‌شدن علوم مختلف حتی از شاخه‌های پزشکی و غیرپزشکی و تعریف پروژه‌های مشترک قطعاً مشکلات موجود را رفع می‌کند البته در برخی موضوعات حمایت‌های دولتی یک نیاز مبرم است.

اسدی با اشاره به لزوم استفاده از تجربیات و الگوسازی از افراد موفق در حوزۀ تحقیقات بین‌رشته‌ای گروهی، ادامه داد: تشکیل هسته‌های تحقیقاتی در استان‌ها براساس مزیت‌های بومی و با حضور تخصص‌های پزشکی و غیرپزشکی و حتی مهارت‌های متعدد از یک‌سو و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های کاربردی از سوی دیگر می‌تواند مزیت‌های بومی را به مزیت رقابتی و ثروت‌ساز تبدیل کند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر تصریح کرد: تأکید بر ضروریت انجام تحقیقات کاربردی، دلیل بر نفی لزوم پژوهش‌های تئوری نیست. باید توجه داشت پایه و اساس علوم کاربردی، تحقیقات بنیادین است. به عبارت بهتر، نتیجۀ تحقیقات بنیادین در رشته‌های مختلف علوم‌پایه، داده‌ها و اطلاعات لازم و جامع برای پژوهش‌های کاربردی را فراهم می‌کند.

رئیس پژوهشکدۀ پزشکی-هسته‌ای بوشهر با اشاره به لزوم توجه به مقتضیات بومی و آمایش سرزمینی، تصریح کرد: تمرکززدایی امکانات و توجه به داشته‌های هر منطقه اعم از منابع طبیعی و زیرزمینی و خاصه نیروی‌انسانی متخصص در سیاست‌گذاری‌ها و تعریف پروژه‌های کلان علاوه بر توسعۀ منطقه‌ای، از مهاجرت اجتماع نخبگانی از شهرهای کوچک و تجمع آنان در کلانشهر پیشگیری می‌کند.

اسدی اضافه کرد: جمعیت بالای متخصصان و سرآمدان در شهرهای بزرگ، از سویی به دلیل فقدان‌ظرفیت کافی برای فعالیت آنان موجب افزایش تعداد بیکاری و از سوی دیگر زمینه‌ساز آسیب‌های فرهنگی و زیست‌محیطی متعددی خواهد بود. علاوه بر آن، این روند دیگر شهرها را نیز از توسعه دور می‌کند و هر روز فاصلۀ بین کلانشهرها و شهرهای کوچک به صورت تصاعدی بیشتر می‌شود.

وی یادآور شد: در آمایش سرزمین، جمعیت تنها یک شاخص است و نه ملاک اصلی برای اعطای امکانات و ایجاد زیرساخت‌ها؛ بنابراین روند باید به‌گونه‌ای باشد که با رعایت عدالت، رشد متوازن حاصل شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر با اشاره به تغییر تعریف شغل، بیان کرد: در آینده‌ای نه‌چندان‌دور با پیشرفت‌های حاصل‌شده، بسیاری از مشاغل کنونی از زندگی بشر محو می‌شوند و جامعه به نقطه‌ای می‌رسد که هیچ فردی نتواند تنها با یک تخصص و یا مهارت، شغل مناسب داشته باشد. بنابراین، کشوری در آینده موفق خواهد بود که از همین امروز روی علوم‌ بین‌رشته‌ای با تأکید بر کارِ گروهی سرمایه‌گذاری و سیاست‌های لازم را اتخاذ کند.

اسدی در پایان با بیان اینکه بسیاری از علوم به تنهایی کارکرد ندارند اما در تعامل با دیگر شاخه‌های علمی به ارکان اثرگذار در رشد علم و فناوری تبدیل می‌شوند، خاطرنشان کرد: امروزه به دلیل توجه به نقش علوم بین‌رشته‌ای و تأکید بر کارِ گروهی، قطب اقتصادی کشوری مانند امریکا یک ایالت و یا شهر خاص نیست بلکه اقتصاد این کشور بر پایۀ فعالیت‌هایی است که در سیلیکون‌ولی انجام می‌شود چراکه امروزه، تولید ثروت دانش‌بنیان و رونق اشتغال در سایۀ توسعۀ علوم‌ بین‌رشته‌ای و فعالیت تیمی است.  

 

تاریخ انتشار : 1396/09/07
کد : 75140
تعداد بازدید: 1012