از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام شد/
اعطای 61 کرسی پژوهشی و نمود دستاوردهای علمی و فناورانه

32 ثبت اختراع، تالیف 85 عنوان کتاب، 404 پروژه تحقیقاتی اجرا شده، 46 نمونه محصل تولید شده، برگزاری 81 همایش و تولید 23 دانش فنی تنها بخشی از دستاوردهای اعطای 61 کرسی پژوهشی به محققان و اساتید برجسته کشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ گداخت هسته ای، داروسازی نوین، نانو شبکه های مخابراتی، توسعه نانو مواد جدید برای درمان هدفمند سرطان و سلول درمانی مبتنی بر سلول های بنیادی، پردازش سیگنال، بایومتریال ها و طراحی و ساخت ایمپلتنت ها، کرسی گروهی فناوری و کارآفرینی، زیست شناسی تکوینی و مولوی پژوهی تنها برخی از عناوین کرسی های پژوهشی هستند که از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی به اساتید صاحب نام و برجسته کشور اعطاء شده است. کرسی پژوهشی در واقع  اعتبار پژوهشی است که با هدف حل مسائل اساسی کشور یا نظریه پردازی در حوزه های بنیادی اعطاء می شود. کرسی های پژوهشی فردی، گروهی، بین المللی و جوان انواع کرسی هایی هستند که اعطاء می شود.

این کرسی ها 10 ساله هستند و با کامل بودن فعالیت صاحبان کرسی در 5 سال نخست، برای 5 سال دوم تمدید می شود. از عناوین کرسی ها که در ابتدا ذکر شد مشخص است که موضوعات روز و نیاز کشور مسئله اساسی در این کرسی ها است البته تنوع در حوزه ها نیز در این میان مورد توجه است و وجود کرسی هایی همچون مولوی پژوهی و پزشکی دریایی که به تازگی اعطا شده نشان دهنده همین مسئله است. بنابراین نگاهی به دستاورد کرسی ها نشان می دهد که صندوق با اعطای این کرسی ها توانسته گامی برای نزدیکی به اهداف متصور خود همچون کمک به ایجاد ظرفیت های جدید تحقیقاتی به خصوص برای پژوهشگران آینده نگر، کمک به توسعه فعالیت های پژوهشی گروهی در کشور، ایفای نقش موثر در توسعه علمی کشور و حرکت در مرزهای دانش بردارد.

بر اساس این گزارش، از سال 86 تا کنون 61 کرسی پژوهشی از سوی صندوق اعطاء شده که در طول مدت این 10 سال شاهد ارائه دستاورد آنها در سطح جامعه هستیم. 32 ثبت اختراع، تالیف 85 عنوان کتاب، 404 پروژه تحقیقاتی اجرا شده، 46 نمونه محصول تولید شده، برگزاری 81 همایش و تولید 23 دانش فنی بخشی از این دستاوردها است. البته در خلال این کرسی ها به تجهیز 45 آزمایشگاه نیز کمک شد و 1376 مقاله در کنفرانس های مختلف و 384 مقاله علمی و پژوهشی نیز ارائه شد. همچنین در روند اجرای این 61 کرسی پژوهشی 645 دانشجوی دکتری تربیت شده تا همگی در مسیر پیشرفت علمی و فناورانه کشور موثر باشند.

باید بپذیریم که حرکت در مسیر علم، فناوری و نوآوری مسیری است که هر کشوری در کنار خودباوری برای رسیدن به پیشرفت باید در آن قرار بگیرد بنابراین کرسی های پژوهشی و تحقیقاتی که هر یک از اساتید صاحب نام حوزه های مختلف انجام می دهند می تواند در رسیدن به این هدف ما را یاری کند. چرا که موضوع این کرسی ها موضوعاتی است که برای نخستین بار تحقیقات و پژوهش در زمینه آن انجام می شود. بنابراین باید برای پژوهش نقشی ویژه در برآوردن نیازمندی کشور

تاریخ انتشار : 1396/09/05
کد : 75133
تعداد بازدید: 1296