با حمایت ستاد فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان/
کنفرانس کارآفرینی با رویکرد الزامات دانشگاه کارآفرین برگزار می‌شود

کنفرانس کارآفرینی با رویکرد الزامات دانشگاه کارآفرین با حمایت ستاد فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان 21 تا 22 آذر ماه 96 برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ کنفرانس کارآفرینی با رویکرد الزامات دانشگاه کارآفرین با حمایت ستاد فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و توسط دانشگاه صنعتی شریف برای «تبادل نظرات و آرا»، «بررسی الزامات دانشگاه کارآفرین» و «توسعه نقش دانشجویان و اساتید در تحقق این مهم»، 21 تا 22 آذرماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

«توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در میان دانشجویان و اساتید»، «توانمندسازی دانشجویان و ارتقای مهارت‌ها و قابلیت‌های کارآفرینانه آنها»، «آموزش نحوه استفاده و تعامل با بخش خصوصی برای توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان» و «بررسی الگوها و مدل‌های بین‌المللی در ارتباط با توسعه نوآوری و کارآفرینی» از مهمترین اهداف این کنفرانس است.

همچنین محورهای این کنفرانس شامل «ویژگی‌های بارز دانشگاه کارآفرین از لحاظ ساختاری، کارکردی، محیط و خروجی»، «اهمیت ترویج و فرهنگ‌سازی در جهت توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها»، «بهره‌گیری از ظرفیت و توان تشکل‌های دانشجویی برای توسعه کارآفرینی»، «مکانیزم‌های ارتقای مهارت‌ها و قابلیت‌های کارآفرینانه دانشجویان و اساتید»، «ابزارها و نهادهای حمایت از کسب‌وکارهای نوپای دانشجویی» می شود.

از دیگر محورهای این کنفرانس می توان به «خلاقیت، نوآوری و توسعه کارآفرینی»، «الزامات و روش‎های استفاده از بخش خصوصی برای تقویت و توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها»، «توسعه زیست‌بوم کارآفرینی در دانشگاه‌ها»، «نقش کامیونیتی‌ها (جوامع) در توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها»، «شبکه‌سازی و الزامات آن با هدف توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها»، «الزامات پایدارسازی کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان» و «ارزشیابی و پیامدسنجی (معیارهای موفقیت) دانشگاه کارآفرین» اشاره کرد.

تاریخ انتشار : 1396/09/05
کد : 75132
تعداد بازدید: 1252