پیام زندگی/
زهی خجسته زمانی که یار باز آید...

زهی خجسته زمانی که یار باز آید/ به کام غمزدگان غمگسار باز آید ... «حافظ»
تاریخ انتشار : 1396/09/05
کد : 75131
تعداد بازدید: 1919