مولوی پژوهی در خارج از کشور

مولوی پژوهشی عنوان نخستین کرسی پژوهشی در این حوزه است که از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی اعطاء شده است تا گام‌های موثری در این زمینه در داخل و خارج کشور برداشته شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ مولوی پژوهی نخستین کرسی پژوهشی در این حوزه است که از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی به سید علی‌اصغر میرباقری‌فرد اعطا شده است. میرباقری فرد دارنده این کرسی پژوهشی درباره آن اظهار کرد: مولوی خاستگاه اصلی عرفان اسلامی و  فرهنگ اسلامی است. پیا مهای عرفان اسلامی که در آثار مولوی به شیوه‌ای هنری و متناسب ارائه شده است.

میرباقری‌فرد با اشاره به اینکه آراء و آثار مولوی از دو جهت اهمیت دارد گفت: نخست اینکه مولوی از بزرگترین عارفان سنت اول عرفانی است که در سدۀ هفتم این سنت را به اوج رسانده و مفاهیم بلند عرفانی را به بیان آورده است. همچنین مولوی با بیان تعالیم و مواجید عرفانی در قالب زبان فارسی، نقش مهمی در شکوفایی و ارتقاء جایگاه زبان فارسی داشته است.

وی درباره برنامه‌ریزی‌های انجام شده در ارتباط با مولوی‌پژوهی و فعالیت‌هایی که تاکنون در این ارتباط انجام شده عنوان کرد: در این زمینه فعالیت های خوبی صورت گرفته است نخست آن که زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری برای تحقق اهداف کرسی فراهم آمده است همچنین شبکه‌ای از اعضای هیأت علمی متخصص و صاحب نظر تشکیل شده است و چند کارگروه تخصصی برای ارائه یافته‌های تازه در حوزه مولوی‌پژوهی و کاربردی‌سازي نتايج پژوهش ها در اين حوزه فعال شده‌اند بويژه در بخش مطالعات ميان‌رشته‌اي در زمينه‌هاي جامعه‌شناسي، روانشناسي و هنر فعاليت هاي خود را آغاز کرده اند.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان تبیین سنت و مشرب عرفانی مولوی و جایگاه او در عرفان اسلامی، سنجش نیازهای جامعه در سطوح مختلف به اندیشه‌های مولوی برای دستیابی به حیات طیبه و تعالی فرهنگی و معنوی، تبیین ظرفیت های موجود در آثار و دیدگاه های مولوی برای رفع نیازها و پاسخگویی به مسائل فرهنگی و معنوی جامعه و طراحی الگوها و شیوه‌های ترویج افکار مولانا در جامعه متناسب با سطوح مختلف نیازها را برخی از اهداف این کرسی دانست.

رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی همچنین ابراز کرد: موضوع ترويج مولويپژوهي داخل و خارج از کشور در نظر گرفته شده است. در این راستا با چند دانشگاه و مرکز علمي در دیگر کشورها برای انجام پژوهش های مشترک هماهنگی هایی انجام شده است که مي‌توان به طرح ترجمۀ آثار مولوی اشاره کرد.

وی درباره  برنامه های کرسی در معرفی مولوی به عنوان یکی از عارفان بزرگ اسلامی و همچنین شاعران بزرگ فارسی‌گوی ابراز کرد: بی تردید برنامۀ جامع این کرسی پیش بینی شده که هم جایگاه مولانا در سیر تطور عرفان اسلامی و هم نقش او در ارتقاء جایگاه زبان فارسی و پدید آوردن شاهکارهای ادب فارسی همچون مثنوی معنوی و دیوان کبیر بخوبی تبیین شود و از ظرفیت های زبانی، ادبی و فرهنگی آراء و آثار او برای تحقق اهداف یاد شده استفاده شود.

تاریخ انتشار : 1396/08/30
کد : 75111
تعداد بازدید: 912