عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان:
تضارب آراء در پژوهش گروهیِ هدفمند، نقطۀ قوتی قابل اتکا است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران و فوق‌تخصص عفونی اطفال معتقد است، تضارب آراء و اخلال در روند حرکتی، تنها زمانی به وجود می‌آید که هدف مشترک و استراتژیکی وجود نداشته باشد.

محمدصادق رضایی؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران و فوق‌تخصص عفونی اطفال در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه اهداف استراتژیک باید مشخص باشد، گفت: رسیدن به نقطۀ مطلوب نیازمند برنامۀ عملیاتی است.

وی افزود: در هر گروه تحقیقاتی باید سهم افراد در تصمیم‌سازی و لایه‌های فنی کار به خوبی مشخص باشد؛ در این صورت کارِ گروهی هم کیفیت و هم سرعت را افزایش می‌دهد.

رضایی با اشاره به لزوم حضور همۀ تخصص‌های مرتبط در قالب یک گروه، ادامه داد: حضور چند تخصص در کنار هم که بر یک محور مشخص و برای یک هدف معین فعالیت می‌کنند، نتایج بسیار خوبی را در پی خواهد داشت. به عنوان نمونه نتیجۀ فعالیت تحقیقاتی یک متخصص پزشکی و یک متخصص نانو قطعاً می‌تواند نتایج مثبتی در زمینه‌های دارویی داشته باشد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران تصریح کرد: در این روند، هم نیازهای روز کشور به خوبی و در محیطی کارشناسانه احصاء می‌شود و هم کارکرد علوم در تعامل و تکمیل یکدیگر به خوبی عیان خواهد شد. بسیاری از علوم و دستاوردهیا محققان آنها که در ظاهر کاربردی ندارند، نقش تعیین‌کننده‌ای در انجام پروژه‌های مشترک دارند.

فوق‌تخصص عفونی اطفال اضافه کرد: تضارب آراء و اخلال در روند حرکتی، تنها زمانی به وجود می‌آید که هدف مشترک و استراتژیکی وجود نداشته باشد؛ در غیر اینصورت، تعدد تخصص‌ها بیانگر ضعف‌ها، قوّت‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها است. در حضور هدفی مشترک، تضارب آراء به یک نقطۀ قوت قابل اتکا تبدیل می‌شود.

رضایی با اشاره به نقش مهم مدیر گروه در راهبری و رهبری، اظهار داشت: مدیر گروه حتماً باید اطلاعات کافی از کم‌و‌کیف موضوع و چگونگی حصول نتیجۀ مطلوب داشته باشد تا بتواند نظارت دقیق بر عملکردها داشته و در صورت ضرورت جهت‌ حرکتی را مشخص کند؛ اما جدا از این مباحث، مدیر باید توان و مهارت روحی کافی را نیز دارا باشد.

وی با اشاره به چگونگی حمایت از گروه‌های تحقیقاتی، اعطای گرنت به گروه را راهکار مناسب توصیف کرد و گفت: اعطای حمایت مالی برای انجام پروژه، هم حمایت از برنامه است و هم حمایت از افراد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران در ادامه با بیان اینکه یافتن موضوع مشترک برای گفت‌وگو یک مهارت است، بر لزوم ایجاد هم‌افزایی بین اجتماع نخبگانی بومی و دستگاه‌های درون‌استانی تأکید کرد و اظهار داشت: توانایی در برقراری ارتباط با دیگر افراد و نهادها، به خودی‌خود یک مهارت است. از سوی دیگر، افراد باید بدانند امکانات موجود در دانشگاه‌ها و دستگاه‌ها، حیاط‌خلوت آنان نیست بلکه باید در اختیار چرخۀ پیشرفت و توسعه قرار بگیرد. امکانات درون‌استانی باید احصاء و اطلاع‌رسانی شده تا در سایۀ تعامل برای تسریع روند کنونی بکار گرفته شود.

فوق‌تخصص عفونی اطفال در پایان یادآور شد: تکرار یک آموزش، تنها راه نهادینه‌شدن یک فرهنگ در جامعه است. فرهنگ دانش‌بنیان با آموزش و تکرار در جامعه نهادینه می‌شود؛ بنابراین نباید انتظار داشت یک موضوع مهم، یک‌شبه در فرهنگ یک جامعه نهادینه شود.

 

تاریخ انتشار : 1396/08/30
کد : 75105
تعداد بازدید: 879