عضو هیئت‌علمی دانشگاه محقق اردبیلی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان مطرح کرد:
ضرورت بازتعریف مفاهیم فرهنگی/ سیستم در قالب کارِ گروهی معنا پیدا می‌کند

حاجی‌زاده گفت: مادامی که همکاری نظام‌مند و هدفمند متولد نشود، سیستمی شکل نمی‌گیرد و تا سیستم شکل نگیرد، توسعه محقق نمی‌شود؛ این راز پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته است.

کریم حاجی‌زاده؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه محقق اردبیلی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه توسعه، حاصل سیستم است، گفت: سیستم در قالب کارِ گروهی معنا پیدا می‌کند.

وی افزود: توسعه، محصول سیستم و سیستم محصول همکاری سازمان‌یافته است. به عبارت دیگر، مادامی که همکاری نظام‌مند و هدفمند متولد نشود، سیستمی شکل نمی‌گیرد و تا سیستم شکل نگیرد، توسعه محقق نمی‌شود؛ این راز پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته است.

حاجی‌زاده با بیان اینکه بدون ایجاد و گسترش کارِ گروهی، هیچ کشوری نمی‌تواند به توسعه برسد، ادامه داد: متأسفانه در ایران نشانه‌های کمتری از کارِ گروهی به چشم می‌خورد و فعالیت‌های انجام‌شده خاصه در حوزه‌های علمی و تحقیقاتی عمدتاً فردگرایانه و حاصل تک‌روی بوده‌اند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه محقق اردبیلی با تأکید بر لزوم نهادینه‌شدن فرهنگ کاری گروهی، تصریح کرد: این مهم باید از همان دوران مدرسه و حتی قبل‌تر، توسط خانواده‌ها و نظام آموزشی و پرورشی تعلیم داده شود. نمی‌توان انتظار داشت فرهنگی در جامعه‌ای یک‌شبه نهادینه شود.

این محقق باستان‌شناسی با اشاره به ضرورت بازتعریف مفاهیم فرهنگی، اضافه کرد: یکی از مفاهیمی که دچار تغییر شده است، «منفعت ملی» است. جامعه زمانی به سمت کاری گروهی حرکت می‌کند و می‌تواند منافع شخصی را در قبال منافع جمع نادیده بگیرد، که «منفعت ملی» را به عنوان یک ارزش بنگرد؛ یعنی افراد برای رسیدن به هدف مشترکی و در راستا حرکتی نظام‌مند و سازمان‌یافته در قالب یک سیستم فعالیت کنند.

حاجی‌زاده ادامه داد: به عنوان نمونه مسئله جغرافیای سیاسی و تمامیّت ‌ارضی برای ایرانیان به عنوان یک ارزش والا نهادینه شده است؛ بنابراین هرگونه تعرض به این ارزش، با واکنش جمعی مواجه می‌شود و افراد متخلف را یکپارچه می‌کند. نکته این است که هنوز علم و فناوری به عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه نشده است. اگر این اتفاق رخ دهد، قطعاً تشکیل گروه‌ و سازمان‌های پژوهشی و تحقیقاتی به عنوان یک الزام، مطرح می‌شوند.

وی یادآور شد: یکی دیگر از موانع پیشروی کارِ گروهی در حوزۀ علم و فناوری، سیاست‌های نادرست نظام آموزش عالی در سال‌های گذشته است. سیستم ارزشیابی ارزیابی در این نظام بیش از آنکه بر محتوا استوار باشد، بر شکل بنا گذاشته شده است. به معنای دیگر، در این سیستم مقاله تولید می‌شود اما علمی تولید نمی‌شود. افراد ارتقاء رتبه می‌گیرند اما سطح علمی افزایش پیدا نمی‌کند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه محقق اردبیلی در پایان خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، استاد دانشگاه در یک فرآیند دوساله و یا استفاده از کادر تحقیقاتی مجرب موفق به چاپ یک مقاله می‌شود در حالیکه در ایران، افرادی هستند که در سال چندین مقاله می‌دهند؛ این موضوع حاکی از اهمیت دادن یا ندادن به موضوع کیفیت در تحقیقات علمی است.

تاریخ انتشار : 1396/08/10
کد : 75002
تعداد بازدید: 955