پیام زندگی/
کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را...

کی رفته‌ای زدل که تمنا کنم تو را/ کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را... «بسطامی»
تاریخ انتشار : 1396/08/10
کد : 74996
تعداد بازدید: 2819