پیام زندگی/
ولوله طبل ز بی‌مغزی است..

گفتار بسیار نه از نغزی است/ ولوله طبل ز بی‌مغزی است... «جامی»


تاریخ انتشار : 1396/08/06
کد : 74963
تعداد بازدید: 1464