مرکز ملی توسعه فناوری خودروهای خودران هوشمند ایجاد می‌شود

ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی مرکز ملی توسعه فناوری خودروهای خودران هوشمند را در کشور راه‌اندازی می‌کند تا به زودی شاهد رشد و توسعه این فناوری برافکن باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی  با مشارکت مرکز توسعه زیر ساخت خودروهای برقی وزارت نیرو و شرکت های دانش بنیان مرکز ملی توسعه فناوری خودروهای خودران هوشمند را راه اندازی می‌کند.

فناوری خودروهای هوشمند خودران یکی از فناوری های برافکن تا سال 2025 خواهد بود که ابعاد اقتصادی آن تا حدود 2 میلیارد دلار نیز پیش بینی شده است. از تاثیرات محیط زیستی مهم این فناوری که بگذریم توسعه آن می تواند حداقل 30 و حداکثر 150 هزار مورد از تصادفات کشنده را کاهش دهد که رقمی قابل توجه است.

در واقع زیرفناوری های اصلی این فناوری هوش مصنوعی، بینایی رایانه ای، سنسورهای پیشرفته و ارتباط ماشین – ماشین است. بنابراین با توجه به اهمیت این مسئله ستاد اقدامات برنامه ریزی شده همچون شناسایی و ارزیابی توانمندی بومی و ایجاد مرکز ملی توسعه فناوری خودروهای هوشمند را در نظر گرفته است و قصد دارد تا پایان سال آینده این مرکز را با همکاری و مشارکت شرکت های فناوری راه اندازی کند.

تاریخ انتشار : 1396/07/22
کد : 74881
تعداد بازدید: 1660