مستعدان‌برتر از مؤسسه ملی استاندارد ایران بازدید کردند

بازدید تخصصی از پژوهشگاه‌های مؤسسه ملی استاندارد ایران با حضور رشته‌های مربوط، به همت بنیاد نخبگان استان البرز برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در راستای آگاهی‌بخشی به اجتماع نخبگانی درخصوص پیشرفت‌ها و دستاودرهای کشور و همچنین آشنایی آنان با نیازهای موجود در بخش‌های مختلف، برنامه بازدید تخصصی از آزمایشگاه‌های پژوهشگاه‌های شیمی و پتروشیمی- ساختمان برق و مکانیک - کشاورزی و صنایع غذایی مؤسسه ملی استاندارد ایران با حضور مستعدان‌برتر رشته‌های مهندسی عمران و مکانیک، پلیمر و مواد، مجموعه رشته‌های شیمی و کشاورزی و صنایع غذایی برگزار شد.

در ابتدای این بازدید، توضیحات مختصری دربارۀ فعالیت‌های پژوهشگاه و مؤسسه ملی استاندارد ایران به خصوص در حوزه‌های تبدیل یافته‌های علمی‌کشور به استاندارد و تدوین استانداردهای پژوهش‌محور ارائه شد و در ادامه شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های تخصصی پژوهشگاه ها بازدید کردند.

در این آزمایشگاه‌ها، شرکت‌کنندگان ضمن دریافت توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های آزمایشگاه در حوزه‌های تعیین و تشخیص استاندارد محصولات آشنا شدند.

 

تاریخ انتشار : 1396/07/10
کد : 74808
تعداد بازدید: 825