عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان یزد در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان:
تشکیل گروه‌های بزرگ تحقیقاتی ضامن تحول و جریان‌سازی است

فداکار گفت: تشکیل گروه‌های چابک هدفمند از طریق شبکه‌سازی و برنامه‌ریزی صحیح برای کارکرد بهینۀ آنها در راستای هدفی مشترک، تنها راه موفقیت در روند پیشرفت و توسعه است.

اکرم فداکار؛ مدیرکل‌ فناوری ارتباطات‌واطلاعات استان یزد در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان کار گروهی را الزام امروز کشور دانست و گفت: با توجه به کمبود منابع و ضرورت استفاده بهینه از موجودی کشور، ایجاد بستر مناسب برای هم‌افزایی و کاری گروهی الزامی است.

وی شبکه‌سازی نیروی‌انسانی را یکی از ارکان پیشرفت و توسعه دانست و افزود: تشکیل گروه‌های چابک هدفمند از طریق شبکه‌سازی و برنامه‌ریزی صحیح برای کارکرد بهینۀ آنها در راستای هدفی مشترک، تنها راه موفقیت در روند پیشرفت و توسعه است.

فداکار ادامه داد: بسیاری از چالش‌ها و مسائل‌روز اجتماع بشری، تنها با نگاه بین‌بخشی و نگرش بین‌رشته‌ای حل می‌شود. به عبارت دیگر، برای رفع مسائل موجود و بهبود کیفیت زندگی نیاز به تعامل گسترده‌تر بخش‌ها و نهادهای مختلف و تشکیل گروه‌های تخصصی از رشته‌های مرتبط است.

مدیرکل‌ فناوری ارتباطات‌واطلاعات استان یزد تصریح کرد: با توجه به مقتضیات امروز، اقدامات فردی هیچ بخشی خاصه حوزۀ علم‌ و فناوری نمی‌تواند خروجی مناسب و واقعی داشته باشد.

عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان یزد تأکید کرد: موضوع تحقیق و پژوهش باید یکی از اولویت‌های واقعی کشور باشد و بر اساس نیاز موجود به آن پرداخته شود. از سوی دیگر، با مزیت‌های بومی تطابق منطقی داشته باشد تا بتواند در صنعت و دیگر بخش‌های جامعه به طور محسوس نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: روند باید به گونه‌ای باشد که نتایج حاصل‌شده در کارِ گروهی و هسته‌های تحقیقاتی در کمترین زمان و با بهترین کیفیت وارد فاز تجاری‌سازی و صنعتی‌شدن شوند.

فداکار یادآور شد: انجام تحقیقات بدون توجه به مقتضیات بومی و بدون نگرش عملیاتی، صرافاً به چاپ مقاله منجر می‌شود که این مهم یعنی به اشتراک‌گذاری داشته‌ها و یافته‌های خود با دیگر کشورها بدون آنکه کشور از آنها بهره‌ای برده باشد. به عبارت دیگر، جامعۀ علمی هنوز نتوانسته است اصل اقتصاد و ثروت را با علم گره بزند و به علم نگرش اقتصادی داشته باشد.

مدیرکل‌ فناوری ارتباطات‌واطلاعات استان یزد اظهار داشت: علم با نگاه به صنعت، رشد نکرده است و نتایج فعالیت‌ها علمی نیز راهی جز کتابخانه‌های دانشگاه را در پیش نگرفته‌اند. از سوی دیگر، صنعت نیز از توان و دستاودرهای علمی غافل بوده و هست. در چنین شرایطی تشکیل گروه تحقیقاتی کاربلد و جامعه می‌تواند راه‌گشا باشد اما نظام‌ ارزشیابی‌ها در همۀ سطوح نیز افراد را به تک‌روی تشویق می‌کنند و موفقیت یا عدم‌موفقیت را یک موقعیت فردی می‌دانند. همین روند سبب شد، فعالیت فردی به یک فرهنگ در جامعه علمی تبدیل شود.

وی تشکیل گروه‌های بزرگ را ضامن تحول و جریان‌سازی دانست و گفت: ارائه تسهیلات تشویقی می‌تواند یکی از راهکارهایی باشد که انگیزۀ گروه‌های پژوهشی را برای بزرگ‌شدن و اثرگذاری بیشتر افزایش دهد. برای رسیدن به نقطۀ مطلوب باید از کوچکترین نیازهای کشور آغاز کرد و سپس با استراتژی اجماعی و نه جبری و بخش‌نامه‌ای، به سمت استفاده از مزیت‌های بومی با تأکید بر اولویت‌بندی منطقی حرکت کرد.

فداکار در پایان خاطرنشان کرد: نظام بودجه و برنامه‌ریزی باید غیرمتمرکز و بر اساس مقتضیات هر منطقه، قابلیت انعطاف‌پذیری داشته باشد.

 

تاریخ انتشار : 1396/07/03
کد : 74779
تعداد بازدید: 917