مستعدان‌برتر از پژوهشگاه نیرو بازدید کردند

بازدید تخصصی از پژوهشگاه نیرو با حضور مستعدان‌برتر رشته‌های مربوط برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در راستای آگاهی‌بخشی به اجتماع نخبگانی درخصوص پیشرفت‌ها و دستاودرهای کشور و همچنین آشنایی آنان با  نیازهای موجود در بخش‌های مختلف، برنامه بازدید تخصصی از آزمایشگاه‌های پژوهشگاه نیرو با حضور مستعدان‌برتر رشته‌های مهندسی مکانیک، پلیمرو مواد، مجموعه رشته‌های شیمی و سایر رشته‌های مرتبط برگزار شد.

در ابتدای این بازدید، توضیحات مختصری دربارۀ فعالیت‌های پژوهشگاه به خصوص در حوزه‌های مکانیک، مواد و شیمی ارائه شد و در ادامه شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های تخصصی بازدید کردند.

در آزمایشگاه متالوژی، توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های این آزمایشگاه و مجموعه تست‌های انجام شده از جمله تست‌های غیرمخرب، بحث سایش، خوردگی، تخمین بر اساس استانداردهای جهانی و تست بر روی انواع توربین‌ها ارائه شد.

در آزمایشگاه صوت و ارتعاشات، مستعدان‌برتر ضمن بازدید از سیستم‌های موجود، با نحوۀ اندازه‌گیری صوت و نیروهای ارتعاشی و دیگر فعالیت‌های این آزمایشگاه آشنا شدند و سپس با حضور در آزمایشگاه‌های رنگ و پوشش و همچنین آزمایشگاه سوخت و روغن، از تجهیزات و امکانات آنها نزدیک بازدید کردند.

در این آزمایشگاه‌ها، شرکت‌کنندگان ضمن دریافت توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های آزمایشگاه با انواع تست‌ها از جمله تست‌های اولیه رنگ و طرح براساس مشخصات فنی، تست بر روی انواع سوخت‌ها و روغن‌های صنعتی، روغن دنده، روغن‌های هیدرولیک، روغن‌های ترانس، تست‌های فیزیکی و شیمیایی وتست‌های ارزش‌های حرارتی آشنا شدند.

لازم به ذکر است، پژوهشگاه نیرو سازمانی دولتی و وابسته به وزارت نیرو است که مسئولیت راهبری تحقیقات وابسته به صنعت برق و انرژی ایران را بر عهده دارد.

 

تاریخ انتشار : 1396/07/02
کد : 74772
تعداد بازدید: 1464