ویژه شهریورماه 1396/
شماره 39 ماهنامه «سرآمد» منتشر شد

سی و نهمین شماره ماهنامه «سرآمد» در حالی شهریورماه امسال وارد عرصه مطبوعات شده که به اهمیت ایجاد تحول در ساختارهای پژوهشی و ظرفیت شرکت های سرمایه گذاری در اکوسیستم استارت آپی کشور پرداخته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ قدیمی ها معتقدند که هر تغییری، با خود برکت می آورد. البته اگر این تغییر، آگاهانه و همراه با تفکر باشد. وضع پژوهش امروز کشور، شده است دغدغه همه دلسوزان؛ از صدر گرفته تا ذیل. راهی وجود دارد؟ همیشه راهی هست؛ اگر نباشد، باید ساخته شود.

پای چوبین
پرویز کرمی سردبیر ماهنامه سرآمد، همچون همیشه، در یادداشت سردبیری اش، چالشی تازه را با خوانندگان این ماهنامه، ایجاد کرده است. او در یادداشت اش که در باب اهمیت ایجاد تحول در ساختارهای پژوهشی نوشته شده، آورده است: «حقیقــت ایــن اســت کــه در فرهنــگ عمومــی مــا، حتــی در ذهــن و ضمیــر مدیــران اجرایی، «پژوهــش» یــک امــر تجملــی و تشــریفاتی اســت و در عالــم واقــع هیچ کــدام از کارهــای مــا موقــوف پژوهــش نیســت.» و بعد در ادامه مطلبش نوشته است: «درواقــع این جــا مــا احتیــاج بــه تحولــی اساســی در ســاختار های پژوهــش و فنــاوری داریــم. در درازمــدت از ایــن تحــول گریــزی نیســت. ضمــن این کــه وضعیــت علمــی کشــور نیــز تغییــر کــرده و بــا توجــه بــه افزایــش چشــم گیر نیــروی انســانی متخصــص لازم اســت تــا فــرم و محتــوای پژوهــش نیــز تغییــر کنــد.»

رابطه خطرناک
ما وارد مرحله تازه ای از عصر فناوری شده ایم. تجاری سازی و فروش محصول، دیگر همچون گذشته، بطئی و کند و آرام انجام نمی شود. با کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات، ساز و کارهای بده بستان، تغییر کرده و جور دیگری شده است. به همین خاطر، مدتی است که در کشور ما بر روی موضوع صندوق های خطرپذیر و سرمایه گذاری جسورانه بحث های بسیاری می شود. «سرآمد» در شماره سی و نهم خود، نقش و ظرفیت شرکت های سرمایه گذاری در اکوسیستم استارت آپی کشور را بررسی کرده است. در این گزارش رابطه صندوق های خطرپذیر و استارت آپ ها، را براساس نظرات کارشناسی مدیرانی که در وی سی های مختلف دستی بر آتش دارند، ارزیابی کرده و به داوری نشسته است.
جمشید عباسپور مدیر فنی یک ش تاب دهنده، جعفر محمدی موسس و مدیرعامل یک استارت آپ فعال، سجاد اکباتانی نایب رییس انجمن وی سی ایران، ناصر غانم زاده مدیر یک شرکت سرمایه گذاری جسورانه و کاوه گودرزی مدیرعامل یک شتابدهنده فعال کشور، در این گزارش، نکته های جالب توجه و بکری را مطرح کرده اند.

نیاز به بازار
تفاوت محصولات ایران ساخت با برخی اجناس خارجی در چیست؟ شاید برخی از آنها در برخی موارد، کیفیت بهتری داشته باشند در بسیاری موارد هم نه. اما آنچه که در این میان، قدرت بازوی جنس خارجی را بیشتر نشان می دهد، همان توجه و اطمینان بازار به این اجناس است. بازار ایران به کالای ساخت ایران، کمتر اطمینان می کند. معصومه خاتمیان مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان ایرانی هم از نیاز به بازار در حوزه کاری اش می گوید. او درباره نگرانی هایش در کار توضیح می دهد: «می ترسیم وام بگیریم و دستگاه بخریم و باز هم مشتری ها واردات را بر خرید از داخل ترجیح دهند و تولیدمان روی دستمان بماند و بیشتر متضرر شویم. اگر نهادهایی که به این محصول نیاز دارند سرمایه گذاری کنند و خودشان هم مشتریمان شوند، میتوانیم کار شرکت را پیش ببریم و این به نفع هر دوطرف است.»

در بخش های مختلف ماهنامه «سرآمد» شماره 39، گزارش ها، گفت وگو ها و یادداشت های متنوعی در حوزه های مختلف ارائه شده است که مخاطبان با استفاده از نرم افزار کدخوان در موبایل هایشان، می توانند از عکس ها، فیلم ها و صوت های متنوع و مرتبط در این ماهنامه بهره مند شوند.
سی و نهمین شماره ماهنامه خبری، علمی، آموزشی و تحلیلی «سرآمد» به مدیرمسوولی بنیاد ملی نخبگان، مدیرمسوولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی در 132 صفحه ویژه شهریورماه 1396 منتشر شده است.

تاریخ انتشار : 1396/06/28
کد : 74744
تعداد بازدید: 1344