در تبریز/
جشنواره «نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری» برگزار می‌شود

«نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری» عنوان جشنواره‌ای است که با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی معاونت علمی در تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ محمود تلخابی  مجری پروژه آموزش و پرورش شناختی که این طرح با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی به اتمام رسیده است ضمن تشریح نقش علوم شناختی در آموزش و پرورش اظهار کرد: معلم ها به عنوان کنش گران اصلی نظام تربیتی با موقعیت های پیچیده ای مواجه هستند که نیازمند تفکر و حل مسئله است. به دلیل تغییرات فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیکی این پیچیدگی در تعامل انسانی با یادگیرندگان و خانواده‌ها همواره در حال افزایش است و حرفه معلمی را دشوارتر و پیچیده‌تر می‌سازد. از این رو، لازم است معلم ها با تأمل درباره مسائل اساسی حرفه خود مانند یادگیری، ارزشیابی و ارتباط، راه های تازه‌ای را کشف کنند.

تلخابی ادامه داد: به بیان دیگر، کنش گری در این موقعیت پیچیده، مستلزم نوآوری و خلق محیط های یادگیری اثربخش است. هم اکنون، در پیوند میان علوم شناختی و تعلیم و تربیت، قلمرو مطالعاتی جدیدی به وجود آمده است که درصدد مطالعه ویژگی های محیط یادگیری اثربخش است و امکان خلق این نوع محیط های یادگیری را از نظر شناختی و اجتماعی، بررسی می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان همچنین بیان کرد: در کنار این نوع مطالعات که توسط دانشمندان علوم یادگیری انجام می شود، شایسته است معلمان نیز در فرایند بازاندیشی و نوآوری در فرایند یادگیری مشارکت کنند.

تلخابی در بخش بعدی سخنان خود درباره "جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری" که در تبریز با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی برگزار می شود گفت: جشنواره نوآوری در فرایند یاددهی - یادگیری، اقدامی در این راستا است تا معلمان نتایج حاصل از تأملات شخصی و پژوهش های خرد را با همکاران خود در میان بگذارند و از دستاوردهای جدید علوم یادگیری نیز آگاهی پیدا کنند.

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ضمن حمایت از برگزاری جشنواره "نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری" در تبریز، صد عنوان کتاب با موضوع علوم شناختی برای این جشنواره ارسال کرد. عنوان این کتاب ها، ذهن، یادگیری و آموزش، کاربرد اصول علم ذهن، مغز و تربیت، ترجمه محمود تلخابی، آزاده بزرگی و لاله صحافی است که به معاونان آموزش متوسطه، روسای ادارات تکنولوژی و معلمان برگزیده این جشنواره اهدا می شود.

تاریخ انتشار : 1396/06/27
کد : 74741
تعداد بازدید: 2330