سامانه معرفی و تعیین استاندارد مالچ در ستاد زیست‌فناوری ایجاد شد

کمیته هوا و گرد و غبار ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی با توجه به اهمیت کاهش ریزگردها و عوارض ناشی از این پدیده، اقدام به طراحی سامانه معرفی و تعیین استاندارد مالچ تولید شده در سایت ستاد توسعه زیست فناوری کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ کمیته هوا و گرد و غبار ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی سامانه ای برای معرفی مالچ تولید شده و مطابقت آن با استانداردهای لازم در سایت ستاد توسعه زیست فناوری ارائه کرده است تا شرکت های متقاضی فعالیت در این حوزه به آن رجوع کنند.

با توجه به اینکه یکی از برنامه های امسال در کمیته هوا و گرد و غبار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی حمایت از شرکت های تولید کننده مالچ غیرنفتی سازگار با محیط زیست است، این سامانه در اختیار شرکت های فعال در حوزه مالچ پاشی قرار گرفته است. 

حمایت از شرکت های تولید کننده مالچ غیرنفتی سازگار با محیط زیست یکی از برنامه های تعریف شده و شرایط اولیه حضور در اجرای این پایلوت «دارا بودن توجیه اقتصادی»، «پایداری پاشش برای مدت زمان دو سال» و «سهولت پاشش» است.

تاریخ انتشار : 1396/06/22
کد : 74717
تعداد بازدید: 889