برنامۀ بازدید از مراکز نوآوری و کارآفرینی استان فارس برگزار شد

سرآمدان و متخصصان استان بوشهر از مراکز نوآوری و کارآفرینی استان فارس بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ برنامه بازدید از مراکز نوآوری و کارآفرینی استان فارس به همت بنیاد نخبگان استان بوشهر و با حضور سرآمدان، متخصصان حوزه‌های تجاری‌سازی و صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف توسعۀ زیرساخت‌های اکوسیستم کارآفرینی اجرا شد.

برگزاری نشست مشترک با بنیاد نخبگان استان فارس، بازدید از مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز و جلسه با دفتر حمایت از طرح وتوسعه شرکت دانش­های دانش‌بنیان دانشگاه علوم‌پزشکی‌ شیراز با محوریت پرزنت طرح دانشگاه‌های نسل سوم از مهمترین برنامه‌های این بازدید بود.

نحوه همکاری و اجرای طرح جامع توسعه اکوسیستم کارآفرینی استان بوشهر، بررسی زمینه همکاری با دانشگاه خلیج‌فارس و بنیاد نخبگان استان بوشهر، بازدید از بخش‌های تجاری‌سازی فناوری، مرکز شتاب‌دهی و دفتر مالکیت فکری مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز، رایزنی درخصوص نحوه همکاری شرکت‌ها با این مرکز و پذیرش تیم‌ها و همچنین تبادلی‌نظر برای همکاری بین دانشگاه­های استان بوشهر با مرکز و توسعه شرکت دانش­های دانش‌بنیان دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز از مهمترین محورهای بازدید مراکز نوآوری و کارآفرینی استان فارس بود.

 

تاریخ انتشار : 1396/06/15
کد : 74680
تعداد بازدید: 1451