سیاست‌های تشویقی برای مصرف محصولات زیستی در جامعه تهیه می‌شود

تهیه برنامه و بودجه مشوق‌های خرید، تولید، صادرات و مصرف محصولات زیستی یکی از اولویت‌های تعیین شده در کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ تهیه برنامه و بودجه مشوق های خرید، تولید، صادرات و مصرف محصولات زیستی، تهیه دستورالعمل مشوق های حمایتی و تعیین قیمت تضمینی محصولات سالم کشاورزی، پیشنهاد پرداخت یارانه برای بذر، نهال و نشاء کشت بافتی و تسهیل ورود محصولات کشاورزی به بازار از اقدامات در نظر گرفته شده برای کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی است.

همچنین تدوین 16 استاندارد ملی ویژگی ها و روش های آزمون کودهای زیستی تولیدی در ایران با هماهنگی سازمان استاندارد است، در حوزه کشاورزی از دیگر اقداماتی است که در این کارگروه اجرایی می شود.

از دیگر اقدامات این کارگروه در سال جاری، آشنا کردن دستگاه های دولتی با وظایفشان در حوزه کشاورزی است که این کار در آینده ای نزدیک اتفاق خواهد افتاد.

تاریخ انتشار : 1396/06/14
کد : 74676
تعداد بازدید: 715