پیام زندگی/
همه در سر زبانند و تو در میان جانی ...

نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم/ همه در سر زبانند و تو در میان جانی ... « سعدی»

تاریخ انتشار : 1396/05/29
کد : 74571
تعداد بازدید: 4247