رئیس دانشگاه زنجان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان:
ایجاد ارتباطات دیپلماتیک منطقی، تسهیلگر حضور متخصصان غیر مقیم است

جمشیدی بکارگیری متخصصان غیرمقیم را یکی از ملزومات پیشرفت دانست و گفت: نیروهای انسانی کارآمدِ متخصص و محقق غیرمقیم نیز بخش مهمی از توان کشور را تشکیل می‌دهند که باید زمینه برای حضور فعال آنان در چرخۀ توسعه‌ فراهم شود.

خلیل جمشیدی؛ رئیس دانشگاه زنجان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به لزوم فعالیت گروهی جامعۀ علمی، گفت: بدون انجام کارِ گروهی نمی‌توان به اثرگذاری مطلوب در جامعۀ بومی رسید.

وی با بیان اینکه دانشگاه باید برای انجام پژوهش‌های فناورانه بودجۀ جداگانه تخصیص دهد، به بودجۀ پژوهشی کشور اشاره کرد و افزود: سهم بودجۀ پژوهش نیم‌درصد است که رقم بالایی محسوب نمی‌شود اما همین عدد نیز به طور صحیح هزینه نمی‌شود چراکه عملاً ضریب اثرگذاری پایینی در رفع مشکلات و نیازهای موجود جامعه و همچنین ثروت‌افزایی دارد.

جمشیدی ادامه داد: متأسفانه فرهنگ منیّت و فردگرایی در جامعل علمی در حال گسترش است بطوریکه برخی از محققان و متخصصان در وهلۀ اول و پیش از منفعت ملی، به مصالح و منافع فردی معطوف هستند. با این فرهنگ نادرست باید برخورد منطقی صورت پذیرد تا از آسیب‌های آتی و هدررفت بیشتر منابع مالی و انسانی کشور جلوگیری شود.

رئیس دانشگاه زنجان بررسی تجربیات دیگر کشورها را اقدامی ضروری توصیف کرد و اظهار داشت: کشورهای پیشرفته نه‌تنها از جامعۀ بومی بلکه گروه‌هایی متشکل از ملیت‌های مختلف ایجاد می‌کنند تا بر اساس اهداف تعیین‌شده در مسیر ترسیم‌شده حرکت کنند. جامعۀ علمی-تحقیقاتی ایران نیز برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده نیاز دارد سوژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی خود را براساس احصاء نیازهای واقعی کشور در بخش‌ها مختلف مانند دولت، جامعه و صنعت تعریف کند؛ سوژه‌هایی که مشتری‌مدار و تقاضامحور هستند و نتیجۀ آنها می‌تواند در بهبود وضعیت کنونی اثرگذاری مثبت داشته باشد.

این محقق کشاورزی یادآور شد: فعالیت‌های فردی جامعۀ علمی کشور عموماً به مقاله ختم می‌شوند. این مقاله‌ها یا کیفیت پایینی دارند و یا اگر در مجلات معتبر بین‌المللی منتشر می‌شوند، قابل اجرا در جامعۀ بومی نیستند. در هر دو حال اثرگذاری محسوسی در روند پیشرفت کشور ندارند.

جمشیدی بکارگیری متخصصان غیرمقیم را یکی از ملزومات پیشرفت دانست و یادآور شد: کشور برای پیشرفت و توسعۀ همه‌جانبه، نیازمند بهره‌گیری از تمامیت توان خود است. نیروهای انسانی کارآمدِ متخصص و محقق غیرمقیم نیز بخش مهمی از توان کشور را تشکیل می‌دهند که باید زمینه برای حضور فعال آنان در چرخۀ توسعه‌ فراهم شود. ایجاد سازوکار مناسب و برقراری ارتباطات دیپلماتیک منطقی می‌تواند تسهیلگر این مسیر باشد.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از متخصصان غیرمیقم علاوه بر انگیزه و علاقه برای به وطن، توان علمی و عملی بالایی هم دارند.

رئیس دانشگاه زنجان بیان داشت: پیش از تشکیل گروه نخبگانی و تحقیقاتی متشکل از متخصصان مقیم و غیرمقیم، باید از توان عملیاتی و انجام کار گروهی اعضاء اطمینان حاصل شود چراکه هر محقق، متخصص و استادی الزاماً توان و مهارت حضور در عرصه‌های عملیاتی را خاصه در قالب کارِ گروهی ندارند.

جمشیدی در پایان با بیان اینکه دنیا به توان ایرانی اعتماد دارد، تصریح کرد: پس از تشکیل گروه، همۀ توان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط باید برای حمایت از گروه نخبگانی بسیج شوند و امکانات و داشته‌های خود را به مسیر فعالیت‌های آنان متمایل کنند تا این گروه‌ها با سازوکاری منطقی و تحت نظارتی کارشناسان‌امر، برای رفع مشکلات و حل مسائل موجود تلاش کنند.  

تاریخ انتشار : 1396/05/17
کد : 74505
تعداد بازدید: 1207