رئیس دانشگاه پیام‌نور استان گلستان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان:
تضارب آراء و خردجمعی، رمز موفقیت هسته‌های پژوهشی است

شهریاری گفت: در پرتو بهره‌گیری از خرد جمعی و تضارب آراء، به مقبولیت تحقیق گروهی افزوده شده و نتایج فعالیت‌ها، به اثری ماندگار تبدیل خواهد شد.


قربان شهریاری؛ رئیس دانشگاه پیام‌نور استان گلستان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به لزوم پژوهش گروهی، گفت: پژوهشی موفق است که در اجرای آن، تخصص‌های متعدد با تمرکز روی یک هدف مشخص و با تقسیم‌کار منطقی و مناسب، مشارکت دارند.

وی افزود: در مجموع، پژوهش گروهی به‌منظور دست‌یابی به هدف مشترک با مشارکت جمعی، مسؤولیت‌پذیری و تقسیم‌کار علمی بین اعضای گروه انجام می‌گیرد و دارای مدیریت و راهبری واحد برای ایجاد وحدت‌رویه در اجرا است.

شهریاری ادامه داد: برخی از موضوعات پژوهشی پردامنه و بعضاً عمیق هستند؛ از این‌رو برای تحقق آن، نیاز به فعالیت گروهی، تقسیم کار و هم‌افزایی نظام‌مند است.

رئیس دانشگاه پیام‌نور استان گلستان اظهار داشت: تحقیق گروهی در پرتو بهره‌گیری از خرد جمعی و تضارب آراء است که به مقبولیت آن افزوده شده و به اثری ماندگار تبدیل خواهد شد. در شرایط کنونی اقتضائات پژوهشی، موضوعات و تخصص‌های میان‌رشته‌ای طلب می‌کند تا نیروی‌های توانمند علمی-مهارتی در کنار هم، پدیدآورنده نتایج ارزشمند و تخصصی باشند.

وی با اشاره به نقش مهم هسته‌های پژوهشی در پیشبرد اهداف تعیین‌شده، تصریح کرد: غالب چالش‌های نوظهور بازخورد وسیع و گسترده‌ای در پی دارند که رفع آنها مستلزم آگاهی علمی از روش‌های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی است و از آنجایی که مجموعه تخصص‌ها در یک فرد وجود ندارد، استفاده از یک گروه تحقیقاتیِ آگاه و خبره می‌تواند کارگشای رفع موانع و چالش‌های موجود در پژوهش و تحقیقات جامع باشد.

شهریاری با اشاره به لزوم حمایت از فعالیت‌های گروهی، یادآور شد: شناسایی چالش‌های اساسی و واقعی و همچنین نیازمندی‌های پژوهشی مرتبط، ایجاد چارچوب قانونی و سازمان‌های مرتبط، تسهیل ارتباطات سازمانی، ایجاد مشوق‌های حمایتی و مالی مناسب و همچنین تخصیص اعتبارات کافی ازجمله پیش‌نیازهای حمایتی هسته‌ها و گروه‌های پژوهشی و نخبگانی است.

رئیس دانشگاه پیام‌نور استان گلستان در پایان با اشاره به دستاوردهای این دانشگاه، خاطرنشان کرد: دانشگاه پیام‌نور به‌عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور در راستای چشم‌انداز تعیین‌شده، با شناسایی اساتید و دانشجویان برتر خود در جهت انجام کارِگروهی و تدوین استراتژی‌ها،اجرا و پیگیری آنها در سطح کشور توانسته است در مسیر فعالیت‌های پژوهشی گروهی گام‌های مثبتی بردارد.

 

تاریخ انتشار : 1396/04/31
کد : 74386
تعداد بازدید: 1056