مدیر گروه تولید، تجاری‌سازی و بازار ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی/
سرمایه‌گذاری امن در زیست‌فناوری توسعه می‌یابد

مدیر گروه تولید، تجاری‌سازی و بازار ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی از توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری امن در زیست‌فناوری در سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ حمیدرضا طهوری مدیر گروه تولید، تجاری‌سازی و بازار ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص برنامه های سال جاری این گروه، گفت: تلاش در جهت جذب سرمایه های غیر دولتی متناسب با هدف گذاری فوق از طریق تعامل با سرمایه گذاران و بستر سازی برای سرمایه گذاری امن در زیست فناوری و افزایش سرمایه گذاری خطر پذیر در این عرصه یکی از مهم ترین اولویت های این گروه در ستاد است.

وی افزود: همچنین افزایش هر چه بیشتر هماهنگی‌های دستگاهی برای شفافیت و تسریع ورود محصولات زیستی به بازار را نیز پیگیری می کنیم.

مدیر گروه تولید، تجاری‌سازی و بازار ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی ادامه داد: زمینه سازی بیشتر برای توسعه بازار داخلی و هم توسعه صادرات این محصولات در حد مقدور نیز از جمله اقداماتی است که امسال انجام می گیرد.

تاریخ انتشار : 1396/04/26
کد : 74364
تعداد بازدید: 867