آخرین کارگاه «مبانی‌اندیشه‌اسلامی» برگزار شد

آخرین جلسۀ کارگاه مبانی‌اندیشه‌اسلامی با محوریت «فلسفه سیاست» در بنیاد نخبگان استان تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ کارگاه مبانی‌اندیشه‌اسلامی با محوریت «دین و سیاست» با حضور مستعدان‌برتر به‌همت بنیاد نخبگان استان تهران برگزار شد.

در این کارگاه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مهدی امیدی؛ مدرس حوزه و دانشگاه گفت: سیاست با سه حوزۀ زندگی افراد مرتبط است. حوزه بینش یا باورها، حوزه گرایش و انگیزه‌ها و حوزه کنش یا رفتارها.

وی افزود: از آنجا که رفتار و انگیزه انسان ناشی از نوع بینش و باور اوست و بیش و باورهای افراد نیز متفاوت است، در نتیجه درک و فهم متفاوتی از سیاست وجود خواهد داشت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین امیدی ادامه داد: باورها پنج کارکرد دارند که عبارت از هویت‌سازی، هدف‌سازی راهبردی، هنجارسازی، تحلیل‌گری، توجیه‌سازی (مثبت یا منفی) است؛ از اینروست که میان مکاتب و ایدئولوژی‌های فکری و نیز ادیان توحیدی، برداشت واحدی از سیاست وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه درباره نسبت دین و سیاست، دو نگرش متمایز وجود دارد، اضافه کرد: تمایز این دو نگرش، ریشه در مبانی فکری و نظری دارد. در تعریف دین نیز دو نوع رویکرد برون‌متن دینی و درون‌متن دینی وجود دارد.

مشروعیت حکومت (مشروعیت در فلسفۀسیاسی، مشروعیت مبتنی بر خواست مردم، مشروعیت مبتنی بر اذن الهی)، جایگاه مردم در حکومت اسلامی، تبیین مفهومی و ادله ولایت‌فقیه، پیشینۀ ولایت‌وفقیه، شرایط و چگونگی تشخیص ولی‌فقیه،  گسترۀ اختیارات ولی‌فقیه و کارآمدی نظام‌سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه از دیگر مباحث عنوان‌شده در دورۀ آخر سلسلۀ مباحث کارگاه مبانی اندیشه اسلامی بود.

لازم به ذکر است، دورۀ آموزشی مبانی‌اندیشه‌اسلامی- مبحث فلسفۀسیاست، ششمین و آخرین  دوره از سلسله کارگاه‌های آموزش مبانی‌اندیشه‌اسلامی ویژه پسران بود که به‌همت بنیاد نخبگان استان تهران و با همکاری مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی(ره) برگزار شد.

 

تاریخ انتشار : 1396/04/21
کد : 74333
تعداد بازدید: 978