خرازی:
شیوه‌های تربیت به کمک آموزه‌های شناختی ارتقاء می‌یابد

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی گفت: از آنجا که ارتقاء شیوه‌های تربیت به کمک آموزه‌های شناختی یکی از اولویت‌های جدی کشور است بنابراین ستاد حمایت از پروژه‌هایی مبتنی بر تبیین اصول و شیوه‌های آموزش و پرورش شناختی را در دستور کار قرار داده است.

کمال خرازی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی درباره همکاری این ستاد با آموزش و پرورش اظهار کرد: از آنجا که ارتقاء شیوه های تربیت به کمک آموزهای شناختی یکی از اولویت های جدی کشور است و همچنین در آینده کشور تاثیر دارد بنابراین ستاد حمایت از پروژه هایی که به تبیین اصول و شیوه های آموزش و پرورش شناختی می پردازد را انجام می دهد.

خرازی ادامه داد: همچنین طراحی سیستمی به منظور ارتقاء و بهبود مستمر مدارس که مبتنی بر آموزه های شناختی است را با همکاری آموزش و پرورش انجام داده ایم.

خرازی با بیان اینکه علومی همچون مدیریت شناختی، اقتصاد شناختی، رسانه، علوم سیاسی می توانند از آموزه های شناختی بهره برند گفت: در این راستا نیز اقداماتی همچون تربیت نیروی انسانی، ایجاد رشته های جدید همچون علوم شناختی- رسانه و علوم شناختی- مطالعات نظری هنر، ایجاد دروس و کارگاه های اختصاصی در برخی دانشگاه های برتر کشور، تهیه منابع از جمله حمایت از ترجمه و تالیف کتب، برگزاری سمینارها و کارگاه ها، ایجاد ساختارهای پیشران در موسسات دانشگاهی و پژوهشی و برنامه ریزی جهت تحقیق در حوزه های مضاف در بستر فرهنگی و کاری ایران را انجام شده است.

تاریخ انتشار : 1396/04/10
کد : 74251
تعداد بازدید: 720