بانک اطلاعات تجاری صنعت هوایی ایران راه‌اندازی شد

 تشکیل بانک اطلاعاتی تجاری صنعت هوایی ایران یکی از اقدامات ستاد در حوزه تجاری‌سازی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص اقدامات ستاد در حوزه تجاری‌سازی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی بیان کرد: برنامه‌ریزی ستاد در حوزه تجاری‌سازی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی در 3 برنامه و در 8 اقدام صورت گرفته است.
وی افزود: این 8 اقدام شامل ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی، ایجاد و توسعه کارگزاری‌های تخصصی صنعت هوایی، سامانه شبکه شرکت‌های هوایی و هوانوردی و فن‌بازار می شود.
به گفته منطقی، تشکیل بانک اطلاعاتی تجاری صنعت هوایی ایران، کنترل واردات محصولات هوایی مشابه تولید داخل و زیر مجموعه‌های شبکه هایپرمارکت هوایی و هوانوردی از دیگر اقدامات 8 گانه برای توسعه تجاری سازی و شکت های دانش بنیان هوایی است.
وی تصریح کرد: در هر کدام از این بخش ها اقدامات مختلفی صورت گرفته و نتایج قابل قبولی داشته ایم و قصد توسعه این برنامه ها را در آینده داریم.

تاریخ انتشار : 1396/04/03
کد : 74229
تعداد بازدید: 837