با هدف ترویج آموزش و پژوهش در حوزه زیست‌فناوری در بین دانش‌آموزان/
کارگاه‌های آموزشی در حوزه زیست‌فناوری برگزار می‌شود

ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی با هدف ترویج آموزش و پژوهش دانش آموزان در حوزه زیست فناوری، از فارغ التحصیلان علاقمند به فعالیت‌های دانش‌آموزی دعوت می‌کند تا برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه زیست‌فناوری با ستاد همکاری کنند.

ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی با هدف ترویج آموزش و پژوهش دانش آموزان در حوزه زیست فناوری، از فارغ التحصیلان علاقمند به فعالیت های دانش آموزی دعوت می کند تا برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه زیست‌فناوری با ستاد همکاری کنند.

ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی با هدف ترویج آموزش و پژوهش دانش آموزان در حوزه زیست فناوری، از فارغ‌التحصیلان علاقمند به فعالیت های دانش آموزی دعوت می کند جهت فعالیت در دو حوزه چاپ ماه‌نامه دانش‌آموزی و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانش آموزان دوره متوسطه  با ستاد توسعه زیست‌فناوری همکاری کنند.

این فراخوان با هدف ترویج آموزش و پژوهش دانش‌آموزان در حوزه زیست‌فناوری و معرفی بیشتر این رشته در جامعه منتشر شده است و داشتن شناخت کافی از علاقه‌های مخاطب (دانش‌آموزان مقطع متوسطه، داشتن ذهن خلاق و ایده‌گرا در تدوین مطالب، داشتن دانش کافی در حوزه زیست¬فناوری، تسلط کامل به ترجمه متون انگلیسی، داشتن تجربه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در حوزه دانش آموزی تیم و غیره نیز از مهم ترین شرایط عمومی است که برای شرکت کنندگان مدنظر است.

گروه‌ها و تیم های متقاضی می توانند رزومه های گروه خود را به student@biodc.isti.ir  تا مورخ 96/03/22 ارسال کنند.

تاریخ انتشار : 1396/03/17
کد : 74129
تعداد بازدید: 1059