لزوم استفاده از توان و استعداد داخلی برای حل مشکلات کشور

مردم ایران امروز بیش از هر زمانی با قواعد توسعه کشور آشنا شده‌اند، بنابراین هرجا دست نیاز به سمت آنها دراز شود، به بهترین نحو آن را خواهند فشرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: انتخابات96، بخصوص مناظرات رقبای انتخاباتی نشان داد چقدر اداره کار کشور در آینده سخت خواهد بود، مخصوصا اینکه مردم ایران به خوبی نشان دادند آداب و قواعد توسعه کشور را درک کرده اند و می دانند کشوری موفق خواهد بود که مردمش به سرنوشت آن کشور بی اعتنا نباشند. حقیقت این است که صندوق رأی فقط صندوق رأی نیست، بلکه نمادی است از قدرت ملی، سرمایه های داخلی و امید به آینده. اینکه تحلیلگران حضور حداکثری مردم را پیروزی کشور می دانند - بدون اینکه بخواهند قسمتی از مردم را از قسمتی دیگری جدا سازند - به این معناست که اهمیت حضور مردم در تعیین سرنوشت کشور بیشتر از انتخاب یک رئیس جمهور است.

این به منزله ریل گذری برای آینده کشور است. به این ترتیب حجت بر ما تمام می شود که چارهای جز اعتماد به نیروهای داخلی و ثروت ملی و بومی نداریم. ما در جایی ایستاده ایم که مشخص است وقوف مناسبی به آینده کشور داریم و نیازهایش را تشخیص می دهیم. مردم ایران امروز بیش از هر زمانی با قواعد توسعه کشور آشنا شده اند، بنابراین هرجا دست نیاز به سمت آنها دراز کنیم، به بهترین نحو آن را خواهند فشرد. در این موقعیت باید از توان و ظرفیت داخلی برای توسعه کشور، ارتقای سطح علمی و رفع نیازهای مملکت به خوبی استفاده کنیم. آلمان و ژاپن اگر بعد از جنگ توانستند روی پای خود بایستند و ناکامی ها و خرابی ها را جبران کنند، به دلیل اتکا به نیروی داخلی بود، به دلیل این بود که تصمیم گرفتند روی پای خود بایستند و ظرفیت هایشان را شکوفا کنند و به استعدادهای داخلی اعتماد کنند.

از هر بخشی در اداره کشور که بگذریم، موضوع توسعه علمی به شکل جدی در گرو اعتماد به علم و دانش جوانان کشور است. کم نیستند کسانی که اختراعاتی دارند که می تواند سنگهایی را از جلوی پای کشور بردارد، اما آن اختراعات، آن توان های بالقوه و گاهی بالفعل، بعضی وقتها چنان در سیستم بوروکراسی کند کشور معطل می شوند که عطای کار را رسما به لقایش می بخشند. در عوض جوانانی را دیده ایم که وقتی مورد اعتماد مسئولان قرار گرفته اند، چشمه خلاقیت و کاردانی شان جوشنده شده و در مسیر توسعه علمی کشور قدمهای بلندی برداشته اند.

تجربه جنگ برای ما میتواند تجربه مهم و کارآموزی باشد، یعنی وقتی ما توانستیم در جنگ با اتکا به توان داخلی جوانان خودمان از عهده سختترین آزمون تاریخ جمهوری اسلامی به سلامت عبور کنیم، چرا نتوانیم از عهده حل مشکلات کشور به دست همین جوانان برآییم؟ البته مشخص است که صرفا با شعار استفاده از توان داخلی نمیشود کارهای بزرگ انجام داد؛ این مقوله نیاز به عزمی جزم و برنامه ریزی دقیق دارد تا بتواند شبیه یک درخت تر و تازه محصول شاداب بدهد. اتفاقا رهبر معظم انقلاب حق این مطلب را به خوبی ادا کرده اند. ایشان می فرمایند: «در جنگ، به مجرد اینکه درهای سلاح و تجهیزات جنگی بر روی ما بسته شد، ما به درون خودمان برگشتیم که خودمان را تأمین کنیم. این پیشرفتهایی که ما امروزه در صنایع نظامی داریم، به همین خاطر پیش آمد، والّا ایران نمیتوانست سلاح سبک کوچک هم تولید کند. امروز ایران سلاحهای پیچیده را هم تولید می کند و میتواند تولید کند. این به برکت همین بستن درها و قطع رابطه ها پیش آمد.

به برکت این پیش آمد که ملت ایران و نیروهای سازنده و کارآمد احساس کردند که باید به خودشان مراجعه کنند. اگر یک روز این احساس در جوانب دیگر هم پیش آید، روز عید ماست.» ایشان در سال 92 هم از زاویه ای دیگر روی این موضوع تاکید کردند: «نگاهمان به بیرون نباشد. این توصیه ی ماست. نمیشود از دشمن انتظار دوستی و محبت و صمیمیت داشت. نمیگوییم از اینها استفاده نکنید، اما میگوییم اعتماد نکنید، چشم به آنجا ندوزید، چشم به داخل بدوزید. کلید حل مشکلات اینجاست؛ یعنی در درون کشور و امکانات داخلی کشور...» اما نکاتی که همه ما اعم از مسئولان و مردم باید به آن توجه داشته باشیم، بارها در سخنان معظمله تکرار شده است.

خوب است به عنوان حسن ختام به این سخنان گوش بسپاریم: «هرجایی که مسئولین کشور توانایی های مردم را شناختند و به کار گرفتند، ما موفق شدیم. هر جایی که ناکامی هست، به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم. ما مسائل حل نشده کم نداریم. در همه مسائل گوناگون کشور، مسئولین باید بتوانند راههایی را برای حضور مردم پیدا کنند - همچنان که در عرصه بسیار دشوارِ جنگ این اتفاق افتاد، کسانی توانستند راه را باز کنند - در زمینه های گوناگون هم میشود، در اقتصاد هم میشود. اقتصاد کشور، تولید کشور میتواند به وسیله همت مردم، با پول مردم، با ابتکارهای مردم، با انگیزه های مردم، چندین برابر شکوفایی پیدا کند...

حضور مردم چه جوری است؟ این، همان نکته اصلی است. اینجاست که مسئولین باید زمینه ها را، مدلها را، فرمول های عملی و قابل فهم عموم را، فرمولهای اعتمادبخش را برای مشارکت مردم فراهم کنند... در دوران طاغوت میگفتند کشور صاحب دارد؛ صاحب کشور کیست؟ شاه؛ در حالیکه او یک انگل و سربار و زیادی در کشور بود، نه صاحب کشور؛ صاحب کشور مردمند؛ بله، کشور صاحب دارد. صاحب کشور کیست؟ مردم. کار وقتی دست خود مردم سپرده شد، آنوقت کارها به سامان خواهد رسید. تدبیر مسئولان در هر بره های از زمان در دوران جمهوری اسلامی، باید این باشد؛ کارها با تدبیر، با برنامه ریزی، با ملاحظه همه ظرایف و دقایق در اختیار مردم گذاشته بشود؛ آنوقت کارها پیش خواهد رفت. ما هم از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محول به مردم کردیم، آن کار پیش رفته است؛ هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و مانند اینها قرار دادیم، کار متوقف مانده است. نمی گوییم حالا همیشه هم متوقف مانده اما غالبا یا متوقف یا کند [شده]؛ اگر متوقف نمانده است، کند پیش رفته است. اما کار دست مردم که افتاد، مردم کار را خوب پیش می برند.»

منبع: ماهنامه سرآمد

تاریخ انتشار : 1396/03/13
کد : 74114
تعداد بازدید: 1018