از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی/
طرح‌های پژوهشی حوزه علوم و علوم زیستی حمایت می‌شوند

8 طرح پژوهشی در حوزه علوم و علوم زیستی توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی برای اجرا مصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، اعضای کارگروه علوم و علوم زیستی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناورانمعاونت علمی در آخرین نشست خود ضمن بررسی 11 طرح داوری شده در این کارگروه با پشتیبانی مادی و معنوی از 8 طرح پژوهشی موافقت کردند. طرح‌های تصویب شده در زمینه‌هایی همچون شیمی تجزیه و آلی، فیزیولوژی گیاهی، نجوم، جانور شناسی و ریاضی کاربردی هستند.

همچنین از این 8 طرح مصوب، 2 طرح بنیادی و 6 طرح نیز بنیادی - کاربردی محسوب می شوند. با توجه به اهمیت و فراگیری کلیه علوم اعم از رشته ای و بین رشته ای گروه های پژوهشی موجود در صندوق با عنوان کارگروه های تخصصی تعریف شده اند پژوهشگران از سر تا سر کشور طرح های مورد نظر خود را با توجه به حوزه به کارگروه مورد نظر ارسال می کنند.

طرح های پژوهشی پس از بررسی اولیه توسط دبیر کارگروه از لحاظ تکمیل بودن فرم و سایر مدارک و مستندات جهت تعیین اولویت در جلسات کارگروه مورد بررسی قرار گرفته اگر طرح در حیطه عرصه های پژوهشی صندوق باشد کارگروه با استفاده از بانک داده داوری صندوق داور تعیین می کند و در نهایت نتیجه نهایی را داوران اعلام می کنند. نتایج داوری نیز پس از بررسی نهایی تصویب یا رد می شود.

تاریخ انتشار : 1396/03/01
کد : 74042
تعداد بازدید: 1095