نخستین جلسه کارگروه ترویج فرهنگ فضایی برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه ترویج فرهنگ فضایی با هدف ترویج و توسعه فرهنگ فضایی در کشور با حضور مسوولین ذیربط در مرکز ملی فضایی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، نخستین جلسه کارگروه ترویج فرهنگ فضایی در مرکز ملی فضایی برگزار شد و شرکت کنندگان در این جلسه بر هدف‌دار شدن فعالیت های ترویجی فضایی در کشور و تعیین استراتژی در این زمینه تاکید کردند.

همچنین در این جلسه مقرر شد بر اساس استراتژی های تعیین شده در حوزه ترویج فرهنگ فضایی برنامه های عملیاتی طراحی شده و نهادهای ذیربط حوزه فضایی شناسایی و مسوولیت های مرتبط با نوع فعالیت دستگاه ها ابلاغ شود. 

در ادامه حاضرین در جلسه تعیین برنامه های ترویجی مناسب برای دسته ها و گروه های مخاطب حوزه فضا را ضروری دانسته و طراحی ابزارها و اهداف را از مهم ترین نیازهای ترویج فرهنگ فضای در کشور عنوان کردند.

استفاده از تجارب دیگر کشورها ،ارائه برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت در حوزه ترویج فرهنگ فضایی و تهیه پیش نویس اولیه از برنامه های کوتاه مدت در حوزه فضایی نیز مورد تاکید همه شرکت کنندگان در نخستین جلسه کارگروه ترویج فرهنگ فضایی بود.

تاریخ انتشار : 1396/02/25
کد : 73999
تعداد بازدید: 1007