همکاری‌های بین‌المللی در صنعت هوایی ایران گسترش می‌یابد

دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی، گفت: نقـش بخش هوافضا در ارتقای اقتدار و امنیت ملی، پیشـرانی علم و فنـاوری در دیگر صنایع و منافع حاصل از سـرریز فناوری‌های توسـعه‏ یافته یا بومی‌سـازی شـده به سایر بخش‌های تخصصی از جمله عواملی هسـتند که هوافضا را در سـطح جهانی به یک بخش راهبردی تبدیل کرده اسـت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص افزایش همکاری های بین المللی در صنعت هوایی، بیان کرد: در ایران، برخـی ویژگی‌هـا، ظرفیت‌هـا و توانمندی‌هـای خاص مانند سـرزمین پهناور و موقعیت ممتاز ژئوپولیتیک، تجربه کسـب توانمندی در طراحی، ساخت و بهره‌برداری از وسایل پرنده، سـابقه طولانی در فعالیت‌های هوایی و هوانـوردی و وجـود زیرسـاخت‌های آزمایشگاهی و فرودگاهی، تجهیزات ناوبری و تعمیـرات و نگهداری، حضور فعال دانشـگاه‌ها و پژوهشـگاه‌های رده جهانی، نیروی انسـانی مسـتعد، نخبـه و متخصـص، شرایط مناسب برای ایجاد تحرک در روابط تجاری و اقتصادی ایران در این صنعت را در بر داشته است.وی افزود: تلاش فعالان صنعت هوایی ایران در حفظ و عدم رکود این صنعت در دوران تحریم نیز منجر شد تا با ایجاد کسب ‌و کارهای وابسته به صنایع بزرگ به خودکفایی در طراحی و تولید محصولات دانش‌بنیان با سطح فناوری بالا دست یابند.

به گفته منطقی در حقیقت، فعالان بخش خصوصی کشور با توجه به الزامات و نیازهای ملی در صنعت هوایی ایران، به گسترش فعالیت‌ها و دامنه توسعه قطعات و زیر سیستم‌های هوایی پرداخته و با توجه به خودشکوفایی در این شرکت‌ها، صنعت هوایی ایران دارای توانمندی بالفعل و بالقوه درحوزه‌های مختلف شد.

وی تصریح کرد: ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی که وظیفه سیاست‌گذاری اجرایی، راهبری، هماهنگی و ایجاد ارتباطات بین دستگاهی لازم در حوزه هوایی و هوانوردی در چارچوب این سند را بر عهده داشته است.

دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی ادامه داد: سعی کرده ایم با تحلیل راهبردی و کلان صنعت هوایی کشور به بررسی شرایط عرضه و تقاضای فناوری‌ها، محصولات و خدمات تخصصی و عمومی صنعت هوایی پرداخته و بر اساس سیاستگذاری توامان کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت و تمرکز بر بومی‌سازی سیاست‌های حفظ و رشد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و علوم هوایی، به ارتقای سطح صنعت بپردازد.

وی همچنین اظهار کرد: به همت این ستاد، موتورهای رشد و سودآوری در بازارهای داخلی و خارجی شرایط لازم را برای کسب‌ و کارهای صنعت هوایی ایران از تمرکز داخلی به سمت فعالیت در منطقه و فعالیت بین‌الملل سوق داده و زمینه‌ای فراهم کرده است که کسب‌ و کارهای تجاری ایران بتوانند در سطح منطقه‌ای به فعالیت بپردازند.

به گفته منطقی ستاد هوایی و هوانوردی به ‌منظور تحقق این امر و توسعه صنعت هوافضای کشور، با توجه همزمان به فشار فناوری و کشش بازار که جمله الزامات فعالیت در این صنعت است، اقدام به تدوین برنامه‌ای جامع در شرایط پساتحریم، در راستای همکاری‌های بین‌المللی هوایی و هوانوردی بین ایران و کشورهای صاحب و متقاضی فناوری، جذب سرمایه خارجی در این حوزه و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی کرده است.

دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی بیان کرد: ماحصل این امر، تلاش در جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور در کنار طراحی و ساخت برخی از محصولات مورد نیاز صنایع هوایی کشور و ناوگان موجود در خطوط هوایی ایران و تقویت بخش تعمیر، نگهداری و نوسازی هواپیماها و بالگردها شد.

وی گفت: با توجه به ابعاد گسترده علمی و مالی صنعت هوافضا در راستای پیاده‌سازی برنامه جامع بین‌المللی این ستاد، پیوستن به زنجیره تامین جهانی و فعالیت در یک بستر بین‌المللی از الزامات بلوغ این صنعت و راهکار توسعه پایدار محسوب می شود.

تاریخ انتشار : 1396/02/23
کد : 73983
تعداد بازدید: 1328