طرح‌های مشتری‌گرا و کاربردی حوزه تخمیری حمایت می‎شود

 ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی از طرح‌های مشتری‌گرا و کاربردی حوزه صنایع تخمیری حمایت می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی برای تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز نظام در افق 1404 ابلاغی مقام معظم رهبری، تحقق اهداف مندرج در سند ملی زیست‌فناوری مصوب هیئت وزیران در انطباق با نقشه جامع علمی کشور از طرح‌های مشتری‌گرا و کاربردی حوزه صنایع تخمیری حمایت می‌کند.

در این فراخوان آمده است بهبود توليد فرآورده هاي تخميري با استفاده از مهندسي متابوليك و زيست شناسي سامانه ها مهم ترین موضوعی است که مورد حمایت قرار می گیرد.

طرح‌هایی که تامین30 درصد از هزینه های اجرای آن‌ها از سوی بخش خصوصی تضمین شود،  طرح‌های توسعه ای ترویجی از اولویت برخوردارند،  طرح‌هایی که توسط بخش خصوصی و دانش بنیان ارائه می شوند و تامین حداقل 40 درصد از هزینه های آن‌ها از سوی دستگاه اجرایی (پژوهشی و غیر پژوهشی) صورت بگیرد و طرح‌هایی که توسط بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان ارایه شوند در اولویت حمایت قرار دارند.

بر اساس این گزارش، حمایت ستاد توسعه زیست‌فناوری تنها معطوف طرح‌هایی خواهد شد که از طریق شرکت‌های دانش بنیان یا خصوصی ارائه شوند.
طرح‌ها می‌توانند در هر زمان و به صورت مستمر برای گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی به نشانی ایمیل research@biodc.isti.ir  ارسال شوند.

علاقه مدان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی به آدرس http://biodc.isti.ir/ مراجعه کنند.

تاریخ انتشار : 1396/02/12
کد : 73924
تعداد بازدید: 1310