دنیای کارآفرینان/
جوان‌های ریسک‌پذیر، لازمه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان هستند

مديرعامل یک شرکت دانشبنيان می‌گوید: کساني که شرکتهاي دانشبنيان تاسيس ميکنند، عمدتا افرادي جوان و کمسن و سال هستند. اتفاقا بايد هم جوان باشند، چون در همين سن و سال است که آدمها ريسکپذيري بالايي دارند.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: سميه مداح، مديرعامل شرکت دانشبنيان فناوري اطلاعات پردازشگستر راتا، در بسياري موارد در استان خراسان رضوي، جزو اولينها بوده است. آن هم با توان مالي اندک و در حاليکه اعضاي اصلي شرکت را تنها خود و همسرش تشکيل ميدهند. اما اين شرکت که از نظر توان تخصصي شرايط مساعدي دارد، به دليل همين مشکلات مالي، نداشتن روابط ويژه و عدم رعايت قوانين مالکيت فکري و کپيرايت در کشور، در حال حاضر در مرحله عدم فعاليت به سر ميبرد. ولي همه اينها باعث نشده سميه مداح و همسرش دست از کار و فعاليت بکشند و نااميد شوند. آنها هنوز جوان و خلاق هستند و حاضرند براي دستيابي به خواستههايشان ريسک کنند. با او درباره کار شرکت و مشکلاتي که پشت سر گذاشته است، به گفتوگو پرداختيم.

 شرکت شما در چه زمينهاي فعاليت ميکند؟

متاسفانه در حال حاضر شرکت ما در مرحله عدم فعاليت است. پروژه دانشبنيان ما تمام شده و بايد دنبال ايده محوري ديگري بگرديم. اما به طور کلي طي اين سالها، پروژههايي که شرکت انجام داده است، توليد نرمافزارهاي تحت موبايل و تحت وب در مشاغل مختلف است. مثلا نرمافزاري تهيه کرديم که اتفاقا مجوز دانشبنيان را هم کسب کرد و آن نرمافزار کار يک کارمند بانک يا کارمند بيمه را به طور کامل انجام ميداد. حسن اين نرمافزار به اين بود که برخلاف يک کارمند، ميتوانست به صورت 24ساعته در دفتر پاسخگو باشد و اين از نظر هزينهها بسيار بهصرفه بود. در مورد همين پيامکها که امروز بسيار هم زياد شده است، ما جزو اولين شرکتهايي بوديم که خودمان ديتابيس را نوشته بوديم و نهادهايي مانند دادگستريها و آموزش و پرورش و دفاتر امور مشترکين از مشتريهاي ما بودند. محصول ديگر ما مولتي مدياي «رايحه بهشتي» بود که مراحل مختلف رشد يک کودک از قبل بارداري تا هفت سالگي در اين لوح مولتيمديا قرار داشت و در آن اطلاعات پزشکي و سرگرمي گنجانده شده بود. اين لوح به مادران کمک بسياري ميکند. در اين شرکت حتي کار تاليف کتاب در زمينه کامپيوتر را هم انجام دادهايم و در کنفرانسهاي بينالمللي شرکت کردهايم و ارائه مقاله داشتهايم. شرکت ما استراتژي شرکتهاي دانشبنيان در حوزه آيسيتي را براي اولين بار در استان خراسان رضوي تبيين کرد.

 اصلا چطور شد که وارد اين حوزه شديد و از چه سالي کار خود را آغاز کرديد؟

سال 89 من جزو 17نفر دانشجوي برتر کشور بودم که به عنوان دانشجوي فعال، بورسيه شدم و به دانشگاه انگليسي - سوري جامعه المأمون سوريه رفتم. آن زمان دانشجوي ترم آخر کارشناسي در رشته مهندسي کامپيوتر نرمافزار بودم. يکي ديگر از همکلاسيهاي من نيز براي اين بورسيه اقدام کرده بود که قبول نشد، ولي ما با هم ازدواج کرديم و او همراهم آمد. وقتي در سال 90 برگشتيم، شرکت را با همکاري همسرم تاسيس کردم.

 چرا در حال حاضر در حالت عدم فعاليت هستيد؟

ببينيد، شرکت به اسم ما دو نفر است. همسرم رئيس هيئت مديره است و من هم مديرعامل شرکت هستم. هر وقت در شرکت پروژهاي را تعريف ميکنيم، براي انجام آن، تيم خود را استخدام ميکنيم و بعد از اتمام پروژه نيز با اين افراد همکاري نداريم و بنابر پروژه جديد و نيازهايمان، تيم تازهاي ميسازيم. به همين دليل در مقاطعي در حالت عدم فعاليت قرار ميگيريم تا پروژه جديد تعريف شود و تيم شکل بگيرد. البته اساسا شرکتهاي دانشبنيان که کوچک و ايدهمحور هستند، مثل ما خانوادگي اداره ميشوند و به جاي اينکه سرمايهشان را خرج استخدام نيروي ثابت و اجاره دفتر کنند، به اين سمت ميروند که امور شرکت را به صورت خانوادگي انجام دهند و در پارکها مستقر شوند که هم از ماليات معاف باشند و هم دفتر داشته باشند.

سرمايه اوليه آغاز کار خود را از کجا به دست آورديد؟

هزينه ثبت شرکت صد هزار تومان بود که خودمان پرداخت کرديم. موضوع بعدي تخصص بود که خودمان داشتيم و آزمون و خطا و کسب تجربه را در شرکت خودمان انجام داديم. زماني که محصول ميخواست وارد بازار شود، نياز جدي به سرمايه پيدا کرديم. بنابراين وارد پارک شديم و از وامهاي آن استفاده کرديم. در ابتدا يک وام پنج ميليون توماني گرفتيم و بعد هم وامي 25ميليون توماني براي تجاريسازي محصول خود دريافت کرديم.

 شما از همکاري با نهادهايي چون دادگستري و آموزش و پرورش صحبت کرديد. چطور توانستيد اعتماد اين نهادها را به کار خود جلب کنيد؟

اتفاقا يکي از مشکلات شرکتهاي دانشبنيان نوپا اين است که ارگانها نميتوانند به آنها اعتماد کنند، چون بعضا حتي آدرس مشخصي براي دفتر کار خود ندارند. يکي از مصائب ما که نميتوانستيم با اينها پاي قرارداد برويم، همين بود. از طرفي هم ما جوان بوديم و معمولا به مديرعاملهاي جوان اعتماد نميشود. با مشاورهاي پارک که در اين زمينه صحبت کرديم، پيشنهاد دادند در جلسات خود، شخصي با سن و سال بيشتر را هم به همراه داشته باشيم. ولي در همکاري با ارگانها و نهادهاي مختلف، پارک خيلي کمککننده بود. ما با بانکها خيلي کار کرديم. مثلا ما را به بانک سينا معرفي ميکردند و ميگفتند کارمان از طرف پارک مورد تاييد است. اين ميشد که تازه اجازه ورود به جلسات را پيدا ميکرديم و شايد از اين جلسات، تنها پنج درصدشان به مرحله عقد قرارداد ميرسيد. از سويي ديگر به دليل وجود نداشتن قوانين مالکيت فکري و کپيرايت در کشور، ما با مشکلات بسياري مواجه شديم. مثلا با وجود آنکه ايده اصلي پروژهاي متعلق به ما بود، شرکت ديگري که از نظر مالي توان بيشتري داشت، وارد پارک شد و همان ايده ما را انجام داد. ما بارها به پارک گفتيم به عنوان مجري اجازه ندهيد اين کار را انجام دهند، اما اين اتفاق نيفتاد و با اينکه براي کارمان مشتري داشتيم، پروژه کنسل شد.

شما مشکلات و سختيهاي شرکتهاي دانشبنيان را چه ميدانيد؟

 ببينيد کساني که شرکتهاي دانشبنيان تاسيس ميکنند، عمدتا افرادي جوان و کمسن و سال هستند. اتفاقا بايد هم جوان باشند، چون در همين سن و سال است که آدمها ريسکپذيري بالايي دارند، مثلا خود من 50 ميليون تومان سرمايه شخصيام را وارد کار کردم و وام هم گرفتهام، ولي شرکت در حال عدم فعاليت به سر ميبرد و من نزديک به صد ميليون تومان زير بار قرض هستم. اينها به دليل آن است که جوان و ريسکپذير بودم. ولي همانطور که پيشتر نيز گفتم، کمتر به جوانها اعتماد ميشود. از سويي ديگر ما يک تيم مهندسي بوديم و در جمعمان متخصص بازارياب نداشتيم و حيطه تخصصيمان نبود. همين باعث ميشد در بخش فروش محصولات به مشکل بربخوريم. از طرفي ديگر ضعف مالي در اين شرکتها سبب ميشود که هر فرد چند مسئوليت داشته باشد. مثلا من علاوه بر اينکه مديرعامل هستم، مديريت منابع انساني و مديريت مالي را هم بر عهده دارم. اين عملکرد چند بعدي بسيار سخت است و انرژي فراواني ميگيرد. نيروهاي جوان خلاق هستند، ولي اين کافي نيست. داشتن روابط بسيار موثر و مهم است. مثلا همين شرکتي که ايده ما را انجام داد، با روابطش کار را پيش برد. آنها هنوز محصول را نداشتند، ولي آن را فروخته بودند.

و حرف آخر؟

مشکل اينجاست که با وجود اينکه شش سال است به صورت جدي در اين حوزه فعاليت کردهام، هيچ سابقه و مدرکي از اين سالها ندارم. ما سابقه بيمه نداشتهايم. سال 93 مجوز دانشبنيان شدن شرکت را دريافت کردهايم، اما همين اواخر که براي دريافت گواهي رفتم، آن را به من ندادند. در حال حاضر من هيچ مدرکي براي اثبات سالها فعاليتم ندارم و اين مشکل بزرگي است که افراد شاغل در شرکتهاي دانشبنيان ديگر نيز با آن درگير هستند. „

تاریخ انتشار : 1396/02/03
کد : 73869
تعداد بازدید: 1014