همزمان با برپایی سومین جشنواره دریا مسیر پیشرفت/
دستاوردهای فناورانه دریایی بررسی می‌شود

همزمان با برپایی سومین دوره از جشنواره دانش آموزی دریا، دستاوردهای فناورانه دریایی در  3 بخش شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی، سازمان‌ها و ارگان‌هایی دریایی همچنین دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقات دریایی مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ ازآنجایی‌که بخش مهمی از فعالیت‌های ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی توسعه فناوری‌های کلیدی دریایی است، تصمیم بر این شد که ستاد فناوری و توسعه صنایع دانش‌بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در” سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت” آثار طرح‌ها و دستاوردهای فناورانه دریایی را در سه بخش شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی، سازمان‌ها و ارگان‌هایی دریایی و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقات دریایی موردبررسی قرار دهد.

در این خصوص فعالیت این دبیرخانه از اسفندماه 95 کار خود را آغاز کرده است و با توجه به موضوع طرح‌ها و دستاوردهای فناورانه دریایی، طی جلسات فنی و تخصصی آئین‌نامه طرح‌های ارسالی تدوین‌شده و پس از آن فرمت خلاصه طرح‌ها ( فرم گزارش‌گیری از شرکت‌کنندگان و اطلاعات مربوط به ارائه‌کننده طرح‌ها )تهیه و تدوین‌شده است و بر اساس این آئین‌نامه طرح‌ها و دستاوردهای فناورانه دریایی به دبیرخانه ارسال می‌شود.

بر اساس آئین نامه تدوین شده از هر حوزه 3 طرح توسط داوران تخصصی در حوزه‌های مختلف انتخاب، و به سومین جشنواره اعلام خواهد شد. و در مجموع به 9طرح برتر جوایز ارزنده ای داده خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1396/01/26
کد : 73823
تعداد بازدید: 1108