کارگاه علمی برای ترویج علم و فناوری برگزارشد

149 کارگاه آموزشی در سال جاری با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و به منظور ترویج علم و فناوری برگزار شد که در این کارگاه‌ها در مجموع ۵۵۹۶ نفر شرکت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ همه ما می دانیم که یکی از راهکارهای پیشرفت تبادل اطلاعات دانشمندان و محققان و ارائه نتایج دستاوردهای تحقیقاتی مورد نظر است که در این راستا نیز برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش های علمی تاثیر زیادی دارد. در واقع در طول یک سال همایش و نشست های علمی زیادی برگزار می شود با این هدف که پژوهشگران حوزه مد نظر با یکدیگر به تبادل پرداخته و اطلاعات روز حوزه خود را دریافت کنند.

در این راستا صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در طول سال جاری همچون سالیان پیش از برگزاری همایش‌ها و کارگاه های علمی و تخصصی به عنوان یکی از روش‌های علمی و فناورانه برای فرهنگسازی و ترویج دانش جدید و علم و فناوری، تجارب و یافته‌های تحقیقاتی که از دیرباز مورد توجه محققین و دانشمندان بوده حمایت کرده است.

بنابراین از 223 درخواست حمایت از همایش 61 همایش توسط صندوق مصوب شد و حمایت های لازم را برای برگزاری دریافت کردند همچنین 149 کارگاه آموزشی در این سال با حمایت صندوق برگزار شد که در این کارگاه ها در مجموع ۵۵۹۶ نفر شرکت کردند که ۱۴۲۷۲ ساعت آموزش از طریق برگزاری این کارگاه ها ارائه شد و مجموع نمایشگاه های برپا شده در این سال با حمایت صندوق 23 نمایشگاه است.

تاریخ انتشار : 1395/12/21
کد : 73713
تعداد بازدید: 837