یکشنبه 4 اسفند 1398

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

اطلاعیة مهم دربارة اعطای اعتبار فرصت مطالعاتی

دانشجویان دوره‌­های دکتری تخصصی و نیز دانشجویان دوره­های تخصص و فوق تخصص رشته­های پزشکی و مشمول جایزه­های تحصیلی سال 96-1395 می‌توانند با مراجعه به سامانه ثریا درخواست­های خود را برای بهره‌مندی از اعتبار فرصت مطالعاتی در سامانه بارگذاری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی بنیاد ملی نخبگان، در مرحلة دوم دریافت درخواست­های متقاضیان بهره­مندی از اعتبار فرصت مطالعاتی، دانشجویان دوره­های دکتری تخصصی و نیز دانشجویان دوره­های تخصص و فوق تخصص رشته­های پزشکی و مشمول جایزه­های تحصیلی سال 96-1395 می­توانند از تاریخ 7/12/1395 با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد ملّی نخبگان به نشانی، http://soraya.bmn.ir، درخواست­های خود را برای بهره‌مندی از اعتبار فرصت مطالعاتی در سامانه بارگذاری کنند تا پس از بررسی، در صورت تأیید، از این جایزه بهره‌مند شوند. برخی نکات مربوط به اعتبار فرصت مطالعاتی به شرح زیر است (متقاضیان برای اطلاع بیشتر می‌توانند به «راهنمای اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر در سال تحصیلی 96-1395» در وبگاه بنیاد ملّی نخبگان یا بنیادهای نخبگان استانی مراجعه کنند):

اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی

1. این تسهیلات به منظور ایجاد ارتباط با نهادهای علمی و فنّاورانة کشور اعطا می‌شود که پس از تصویب استفاده از فرصت مطالعاتی در مؤسسة متبوع و پذیرش از نهاد مقصد، به طور ماهیانه و حداکثر به مدّت نُه‌ماه به دانشجوی مشمول پرداخت می‌شود. در صورت بهره‌مندی از این اعتبار، دانشجو مجاز نیست در دورة فرصت مطالعاتی از اعتبارات «راتبة دانشجویی»، «آموزش‌یاری» ، «پژوهش‌یاری»، «فن‌یاری»، هستة پژوهش/ هستة فنّاوری و کارآفرینی استفاده‌کند.

2. لازم است دانشجو درخواست خود را برای گذراندن دورة فرصت مطالعاتی به همراه مدارک لازم مشتمل بر: نامة موافقت استاد راهنما، نامة موافقت مؤسسۀ مبدأ و نامۀ پذیرش مؤسسة مقصد در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری کند.

3. لازم است دانشگاه محل تحصیل دانشجو، علاوه بر موارد فوق، موارد زیر را به بنیاد نخبگان استان اعلام کند:

الف. دلیل انتخاب نهاد مقصد به عنوان مقصد فرصت مطالعاتی

ب. شاخص‌های برتر بودن نهاد مقصد نسبت به سایر مؤسسه‌های علمی کشور

ج. نام و سوابق علمی استاد میزبان دانشجو و آزمایشگاه تخصصی میزبان

د. تصویر تفاهم‌نامه میان دانشگاه مبدأ و نهاد مقصد برای پذیرش فرصت مطالعاتی و تعهدات مبدأ و مقصد

4.  در مرحلة اول، مبلغ کمک‌هزینة سه ماه (بدون توجه به وضعیت تأهل دانشجو) به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود.

5. در صورت ارائة مدارک مبنی بر همراهی همسر در سفر، مابه­التفاوت کمک‌هزینة متأهلی پرداخت می‌شود.

یادآوری: درصورتی که مؤسسة مبدأ و مقصد در یک شهر باشد مابه­التفاوت ‌کمک­هزینة متأهلی پرداخت نمی‌شود.

6. کمک‌ هزینة سه‌ماهه‌های بعدی با دریافت گزارش سه­ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت می‌شود.

7. پس از اتمام زمان فرصت و با اعلام مدت کل فرصت و تأیید دانشگاه، باقیماندة کمک‌هزینه پرداخت خواهد شد.

8. در صورتی‌که دانشجو از فرصت مطالعاتی استفاده نکند یا مدت استفادة وی‌کمتر از سه ماه باشد، لازم است مبلغ اضافه پرداخت را به بنیاد برگرداند.

یادآوری: طول دورة فرصت مطالعاتی داخلی حداکثر نه ماه است.

اعتبار فرصت مطالعاتی خارجی

1.این تسهیلات به منظور ایجاد ارتباط با نهادهای علمی و فنّاورانة خارج ازکشور اعطا می‌شود که پس از تصویب فرصت مطالعاتی در دانشگاه متبوع و پذیرش از نهاد مقصد، به طور ماهیانه و حداکثر به مدّت شش‌ماه به دانشجوی مشمول پرداخت می‌شود. در صورت بهره‌مندی دانشجو از این اعتبار، دانشجو مجاز نیست در دورة فرصت مطالعاتی از اعتبارات «راتبة دانشجویی»، «آموزش‌یاری»، «پژوهش‌یاری»، «فن‌یاری»، «هستة پژوهشی/ هستة فنّاوری و کارآفرینی» استفاده‌کند.

2. لازم است دانشجو درخواست خود را برای گذراندن دورة فرصت مطالعاتی به همراه مدارک لازم مشتمل بر: نامة موافقت مؤسسه مبدأ و نامۀ پذیرش نهاد مقصد را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری کند.

یادآوری مهم: نهاد مقصد باید دانشگاهی باشد که در سال میلادی جاری دارای رتبة زیر 200 باشد. بدین منظور رتبة دانشگاه در سه نظام رتبه‌بندی: شانگهای (Shanghai)، تایمز (Times) و کیو.اس. (QS) بررسی می‌شود. انتظار آن است رتبة دانشگاه مقصد و رتبة دانشگاه مقصد در رشتة تخصصیِ متقاضی در دست­کم دو نظام رتبه‌بندی کمتر از 200 باشد.

3. چنانچه مقصد دانشجو یکی از مراکز پژوهشی (نه دانشگاهی) باشد، لازم است دانشگاه مبدأ، اطلاعات زیر را دربارة نهاد مقصد مشخص و به بنیاد استان اعلام کند:

3-1. دلیل انتخاب مرکز پژوهشی به عنوان مقصد فرصت مطالعاتی

3-2. شاخص­های برتر بودن مؤسسة مقصد نسبت به سایر مؤسسه­های علمی

3-3. امکانات و تجهیزات وی‍ژة مؤسسة مقصد

یادآوری: طول دورة فرصت مطالعاتی خارجی حداکثر شش‌ماه است.

تاریخ انتشار : 1395/12/07
کد : 73637
تعداد بازدید: 4031

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601