اعطای اعتبار هسته‌هاي پژوهشي/ فنّاوري و كارآفريني به دانشجویان مشمول جايزه‌هاي تحصيلي سال 96-1395

دانشجویان مشمول جايزه‌­هاي تحصيلي سال 96-1395 می‌­توانند از تاریخ 1395/9/20 تا 1395/10/5 با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد ملّي نخبگان، درخواست­‌هاي خود را براي بهره‌مندي از اعتبار هسته‌هاي پژوهشي يا فنّاوري و كارآفريني، در سامانه ثریا بارگذاری کنند.

دانشجویان مشمول جايزه‌­هاي تحصيلي سال 96-1395 می‌­توانند از تاریخ 1395/9/20 تا 1395/10/5 با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد ملّي نخبگان، درخواست­‌هاي خود را براي بهره‌مندي از اعتبار هسته‌هاي پژوهشي يا فنّاوري و كارآفريني، در سامانه ثریا بارگذاری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، دانشجویان مشمول جايزه­هاي تحصيلي سال 96-1395 می­توانند از تاریخ 1395/9/20 تا 1395/10/5 با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد ملّي نخبگان به نشاني: http;//soraya.bmn.ir، درخواست­هاي خود را براي بهره‌مندي از اعتبار هسته‌هاي پژوهشي يا فنّاوري و كارآفريني، در سامانه بارگذاری کنند تا پس از بررسي، در صورت تأييد و بر اساس سهميه اختصاص‌داده‌شده به دانشگاه، از این جايزه بهره‌مند شوند.

مهم‌ترین نكات مربوط به اعتبار هسته‌هاي پژوهشي/ فنّاوري و كارآفريني به شرح زير است (متقاضيان براي اطلاع بيشتر مي‌توانند به «راهنماي اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر در سال تحصيلي 96-1395 (راجا)» در وبگاه بنياد ملّي نخبگان يا بنيادهاي نخبگان استاني مراجعه كنند):

اعتبار هسته پ‍ژوهشي

1. اين اعتبار به گروه‌هاي دانشجويي تعلق مي‌يابد كه دانشجويان زير نظر يكي از اعضاي هيئت علمي و مطابق مقررات مصوب دانشگاه به اجراي فعاليتي تحقيقي اشتغال يابند. يادآور مي‌شود دست كم يكي از اعضاي هسته بايد از دانشجويان مشمول جايزه‌هاي تحصيلي در سال تحصیلی جاری باشد.

مبلغ اين اعتبار براي هسته­های دوره كارشناسي ارشد، هفتاد ميليون ريال و براي هسته­های دوره دكتري تخصصي، مبلغ يكصد ميليون ريال است.
اعتبار هسته پژوهشي براي دانشجويان مشمول جايزه‌هاي تحصيلي در سه قسط به حساب دانشگاه واريز مي‌شود و بر اساس مقررات دانشگاه، در اختيار هسته قرار مي‌گيرد.
مبلغ اعتبار براي فعاليت‌هاي علمي و تأمين بخشي از نياز‌هاي تجهيزاتي و اطلاعاتي هسته و زير نظر سرپرست هسته هزينه می­شود.
لازم است دانشگاه موارد زیر را از طریق سامانه به بنیاد نخبگان استان متبوع ارسال کند تا مورد بررسی قرار گیرد:
5-1. عنوان هسته؛

5-2. برنامه هسته؛

5-3. زمان‌بندي اجرا؛

5-4. نام اعضا و سرپرست هسته.

اعتبار هسته فنّاوري و كارآفريني

1. اين اعتبار به گروه‌هاي دانشجويي برای تأسیس شرکتی زایشی (مطابق مقررات دانشگاه) تعلق مي‌يابد كه یکی از اعضای هیئت مدیره آن، دانشجوي مشمول آیین­نامه باشد و مطابق مقررات مصوب دانشگاه، شرکتی نوپای دانش‌بنیان ایجاد کرده­اند. يادآور مي‌شود دست كم يكي از اعضاي هسته بايد از دانشجويان مشمول جايزه‌هاي تحصيلي در سال تحصیلی جاری باشد.

مبلغ اين اعتبار براي هسته­های دوره كارشناسي ارشد، هفتاد ميليون ريال و براي هسته­های دوره دكتري تخصصي، مبلغ يكصد ميليون ريال است.
اعتبار هسته فنّاوری وكارآفريني براي دانشجويان مشمول جايزه‌هاي تحصيلي در سه قسط به حساب دانشگاه واريز مي‌شود و بر اساس مقررات دانشگاه، در اختيار هسته قرار مي‌گيرد.
لازم است موارد زير از طريق دانشگاه به بنياد نخبگان استان متبوع ارسال شود تا مورد بررسي قرار گيرد:
4-1. نام هسته و موضوع کاری آن؛

4-2. اعضای هیئت مدیره شرکت؛

4-3. برنامه کسب و کار هسته و زمان‌بندي آن؛

4-4. برون­دادهای مورد انتظار از شرکت.

تاریخ انتشار : 1395/09/29
کد : 73484
تعداد بازدید: 573