پیام تصویری دکتر ستاری به نشست فارغ التحصیلان دانشگاه شریف(سوتا)

پیام تصویری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان به نشست فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف (سوتا) را در اینجا ببینید

پیام تصویری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان به نشست فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف (سوتا) را در اینجا ببینید

تاریخ انتشار : 1393/05/18
کد : 73445
تعداد بازدید: 521