هفدهمين نشست سراسري بنيادهاي استاني نخبگان آغاز به كار كرد

هفدهمين نشست سراسري بنيادهاي استاني نخبگان صبح امروز با حضور دكتر سهراب پور قائم مقام بنياد ملي نخبگان،معاونان و مديران بنياد و روساي دفاتر استاني در محل بنياد ملي نخبگان آغاز به كار كرد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، هفدهمين نشست سراسري بنيادهاي استاني نخبگان طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه چهاردهم و پانزدهم اسفندماه در تهران برگزار مي شود.

نشست هاي سراسري بنيادهاي استاني نخبگان در راستای برنامه ریزی و هماهنگی میان بنیاد ملی نخبگان و بنیادهای نخبگان استانی، استفاده از پتانسیل های موجود در استان ها و همچنین ارتقای سطح برنامه های حمایتی از نخبگان، برگزار می شود.

در مراسم افتتاحیه این نشست که در محل سالن اجتماعات بنياد ملي نخبگان برگزار شد، دكتر سهراب پور قائم مقام بنياد ملي نخبگان و معاونان و مديران بيناد حضور داشتند.

بررسي ماموريت ها و وظايف بنيادهاي استاني، بررسي چگونگي توسعه فناوري در استان ها، بررسي موضوع هاي مربوط به سند راهبردي كشور در امور نخبگان، فرهنگي، برنامه ريزي و مقررات و سفرهاي استاني دولت از جمله مواردي است كه در هفدهمين نشست سراسري بنيادهاي استاني نخبگان مورد بحث و بررسي قرار می گیرد.

تاریخ انتشار : 1392/12/14
کد : 73425
تعداد بازدید: 419