مراکز رشد دانشگاهی و پارک‌های علم‌وفناوری پیشتاران عرصه تولید ثروت از علم هستند

بنیادیان مراکز رشد دانشگاهی و پارک‌های علم‌وفناوری را پیشتاران عرصه تولید ثروت از علم نامید و افزود: با تقویت مراکز رشد دانشگاهی و پارک علم‌وفناوری می‌توان به موفقیت هر چه بیشتر کارآفرینان و نخبگان کمک کرد.

بنیادیان مراکز رشد دانشگاهی و پارک‌های علم‌وفناوری را پیشتاران عرصه تولید ثروت از علم نامید و افزود: با تقویت مراکز رشد دانشگاهی و پارک علم‌وفناوری می‌توان به موفقیت هر چه بیشتر کارآفرینان و نخبگان کمک کرد.

 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، مجتبی بنیادیان؛ رئیس بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری، سیاست‌های بنیاد نخبگان را در سه محور اصلی، نهادینه‌کردن فرهنگ نخبه پروری و نخبه‌گماری، ایجاد فضای صمیمی و هم‌افزایی بین مراکز آموزشی‌عالی، مراکز رشد و پارک علم‌وفناوری و نیز ترویج فرهنگ اخلاق نخبگی عنوان کرد و افزود: مراکز آموزش‌عالی نقش مهمی در این حوزه ایفا می‌کنند و بنیاد ملی نخبگان در کنار سایر نهادها در شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر تلاش می‌کند.

دکتر مجتبی بنیادیان بر لزوم بکارگیری نخبگان در امور اجرایی و مدیریتی استان اشاره کرد و اظهار داشت: بکارگیری نخبگان تنها استخدام آنان نیست بلکه استفاده بهینه از استعداد و خلاقیت آنان برای رفع مشکلات حوزه کاری و کیفیت بخشی به خدمات ادارات مد نظر است.

دکتر بنیادیان مراکز رشد دانشگاهی و پارک‌های علم‌وفناوری را پیشتاران عرصه تولید ثروت از علم نامید و افزود: با تقویت مراکز رشد دانشگاهی و پارک علم‌وفناوری می‌توان به موفقیت هر چه بیشتر کارآفرینان و نخبگان کمک کرد.

تاریخ انتشار : 1394/05/11
کد : 73399
تعداد بازدید: 383