تصویب آيين‌نامه جدید اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

رئیس بنیاد ملی نخبگان از تصویب آيين‌نامه جدید اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر در هیات امنای بنیاد ملی نخبگان خبرداد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان از تصویب آيين‌نامه جدید اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر در هیات امنای بنیاد ملی نخبگان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حاشیه نشست صمیمی با دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف که عصر دوشنبه در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: آيين‌نامه اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر به استناد بند 1 مادّه 3 اساسنامه بنياد ملّي نخبگان و در اجرای اقدام‌های ملّی 1-1-1، 2-1-3، 2-1-4 و 2-2-2 از سند راهبردی کشور در امور نخبگان و به منظور هدايت هدفمند دانشجويان صاحب استعداد برتر در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراكز فنّاوري كشور، تدوین شده است.

وی تصریح کرد: هدف از اجراي اين آيين‌نامه هدايت دانشجويان صاحب استعداد برتر در زمینه‌های تخصصی فعالیت‌های علمی خود شامل پشتيباني از فعاليت نخبگاني دانشجويي در سطح مؤسسه‌هاي‌كشور، رفع موانع پيشرفت اجتماعات نخبگاني دانشجويي و طراحي روند رشد تدريجي و پيوسته دانشجويان صاحب استعداد برتر در مسير نخبگي می باشد.

دکتر ستاری با بیان اینکه بر اساس این آیین نامه بنياد هرساله به تعدادي از دانشجويان صاحب استعداد برتر در مقاطع مختلف تحصيلي، جايزه‌هايي را در چهار دسته و به نام يكي از دانشمندان اسلامي- ايراني اعطا مي‌كند، افزود: جايزه آموزش با هدف تسهيل مسير آموزشي و هدایت دانشجويان براي ورود به عرصه آموزش، جايزه پژوهش با هدف تسهيل مسير پژوهشي و هدایت دانشجويان براي ورود به عرصه پژوهش، جايزه فنّاوري با هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و هدایت دانشجويان براي ورود به عرصهكارآفريني و جايزه فرهنگ با هدف ارتقاي فرهنگ اسلامي ـ ايراني،‌ تقویت هويت ملّي و رفع نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان عناوین این جایزه ها می باشند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان کرد: بنياد هرساله اطلاعات اوليه مربوط به دانشجويان مشمول اين‌آيين‌نامه را در شش ماهه اول سال از مبادي ذي‌ربط دريافت و پس از بررسي‌و‌تطبيق آن با شرايط نهايي، فهرست برگزيدگان نهايي و جايزه‌هاي هريك را هم‌زمان با آغاز سال تحصيلي اعلام مي‌كند.

گفتنی است، بر اساس آيين‌نامه اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر دانشجويان مشمول این آيين‌نامه بايد داراي دست‌كم يكي از ويژگي‌هاي زير و حائز بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني باشند:

الف. دارندگان نشان‌هاي طلا، نقره و برنز كشوري از المپيادهاي ملّي دانش‌آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)
ب. برگزيدگان آزمون‌هاي سراسري ورود به مؤسسه هاي كشور در مقاطع كارشناسي،كارشناسي‌ارشد ناپيوسته و دكتري حرفه‌اي بر اساس نمرۀ تراز آزمون بیش از 5/2 انحراف معیار از میانگین کل شرکت‌کنندگان در آزمون ( با معرفی وزارت علوم، یا وزارت بهداشت يا دانشگاه آزاد اسلامي)
ج. دارندگان رتبه‌هاي اول تا سوم كشوري از المپيادهاي ملّي دانشجويي (با معرفي وزارت علوم و وزارت بهداشت حسب مورد)
د. برگزيدگان آزمون‌هاي جامع، پيش‌كارورزي، دستياري در رشته‌هاي پزشكي، دندان‌پزشكي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي (با معرفي وزارت بهداشت)
ه. دانشجويان ممتاز مؤسسه (مطابق مفاد آيين‌نامه شناسايي دانشجويان ممتاز)
و. برگزيدگان مرحله كشوري دانشجويان نمونه در مقاطع كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري (با معرفي وزارت علوم یا وزارت بهداشت و تأييد بنياد)
ز. برگزیدگان جشنواره‌های علمی، پژوهشی و فنّاورانه مورد تأیید بنیاد (مطابق مفاد آیین‌نامۀ شناسایی و تأیید جشنواره‌های ملّی)
ح. برگزيدگان مسابقه‌هاي قرآني (مطابق مفاد آيين‌نامه پشتيباني از برگزيدگان مسابقات قرآني)، مشروط بر ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط
ط. برگزيدگان هنري و ادبي (مطابق مفاد آيين‌نامه پشتيباني از برگزيدگان هنري و برگزيدگان ادبي كشور)، مشروط بر ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط
ی. برگزیدگان مسابقه‌هاي ملّي مهارت (مطابق مفاد آيين‌نامه پشتيباني از برگزيدگان مسابقه‌هاي ملي و بين‌المللي مهارت)
ك. مخترعان برگزیده (مطابق مفاد آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع‌های برگزیده)

همچنین اين آيين‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، شش مادّه و چهار تبصره در تاريخ 1393/02/31 به تصويب كميسيون دائمي و مطابق مصوبۀ جلسه پنجم هيئت‌امنا (تبصره 1 مادّه 3 آيين‌نامه كميسيون دائمي) در تاریخ 1393/03/14 به تصویب هيئت امناي بنياد ملّي نخبگان رسيد و جايگزين «آيين‌نامه اعطاي جوايز تحصيلي بنياد ملّي نخبگان به دانشجويان نخبه و استعداد برتر»، موضوع مصوبه جلسه سي‌و‌هفتم كميسيون دائمي هيئت امناي بنياد ملي نخبگان در تاريخ 1388/11/28، مي‌شود و اجراي آن از تاريخ 1393/07/01 لازم است.

جهت دریافت آیین نامه کلیک نمایید

تاریخ انتشار : 1393/04/09
کد : 73388
تعداد بازدید: 566