همایش بزرگ مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود

همایش بررسی مسایل مالیاتی با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیران سازمان امورمالیاتی کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری برگزار می‌شود.

همایش بررسی مسایل مالیاتی با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیران سازمان امورمالیاتی کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، سیدمحمد صاحبکار خراسانی با اشاره به برگزاری همایش بررسی مسایل مالیاتی کشور، گفت: در طول چند سال اجرای معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، تعاملات فراوانی بین شرکت‌های دانش‌بنیان و ممیزان مالیاتی و ادارات مالیاتی انجام شده است که برای بررسی مسایل، جلسه مشترکی بین شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیران سازمان امور مالیاتی برگزار شود.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: همایش بزرگ مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان روز 17 اسفند از ساعت 8:30 تا 12 برگزار می‌شود و بخش عمده زمان همایش به پرسش و پاسخ شرکت‌ها و مسولان حاضر در نشست اختصاص خواهد یافت.

عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری، گفت: کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های دفاع، علوم، بهداشت، صنعت، فناوری اطلاعات، جهادکشاورزی و صندوق نوآوری و شکوفایی است و این کارگروه بر شفافیت مالی و مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان دارد که در همایش بزرگ مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان، معیارهای شفافیت مالی که از سوی کارگروه الزامی و اجباری است، بیان خواهد شد.

صاحبکار افزود: شرکت‌های متقاضی برای حضور در همایش بزرگ مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان برای ثبت نام می‌توانند به سامانه (www.Daneshbonyan.ir) یا سامانه farhang.isti.ir  مراجعه کنند.

 

تاریخ انتشار : 1394/12/11
کد : 73375
تعداد بازدید: 415